Details

Jaar van boekje 1800
Naam Aachin, H.J.
Rang/Functie voor Aide Chirurgyn
Aanstellingsdatum 08-06-1799
Dienstvak Jagers
Bataljon 4de Battaillon
Compagnie/Escadron Staff