nieuw bladerboek beschikbaar

Rijk geïllustreerde bron over de Nederlandse krijgsmacht tijdens de mobilisatie in 1914 integraal beschikbaar

Het lijvige tweedelig en onder ingewijden bekende werk De Nederlandsche strijdmacht en hare mobilisatie in 1914 van kapitein J. Kooiman uit 1915 is vanaf nu raadpleegbaar op deze website. Ga naar het album

De honderden (groeps)portretten met militairen zijn bovendien allemaal afzonderlijk te bekijken. Via de portrettendatabase kunt u zoeken op de namen van de circa 2600 militairen die hierop staan geportretteerd. Er is een link gemaakt tussen het portret naar de  betreffende pagina in het album.  Ga naar portrettendatabase

Dit boekwerk geeft een uniek overzicht van alle krijgsmachtonderdelen met informatie daarover.

Het Nationaal Militair Museum beschikt bovendien over de originele glasnegatieven die voor dit album zijn gebruikt.00110384

 

Tentoonstelling Gewapend met Kennis

Poster Gewapend met kennis 500 jaar militaire boekcultuur in Nederland  in Museum Meermanno: 16 juni     t/m  15 september 2013

Museum Meermanno organiseert een zomertentoonstelling over Nederlandse militaire  boeken door de eeuwen heen. Dit doen zij in nauwe samenwerking met het Legermuseum, tot voor kort gevestigd in Delft. De aanleiding is de publicatie van het proefschrift Gewapend met kennis van Louis Sloos, conservator Literatuur en bibliothecaris van het  Legermuseum. De tentoonstelling laat een overzicht zien van de militaire boekcultuur in Nederland; van het eerste gedrukte militaire boek in Nederland uit 1473,  tot het exemplaar van het Handboek Soldaat van Ridder der Militaire Willems-Orde kapitein Marco Kroon. De tentoonstelling is bedoeld voor een breed publiek en de rijke hoeveelheid aan bijzondere boeken, vaak prachtig geïllustreerd, wordt aangevuld met objecten, zoals uniformen, wapens en schilderijen uit de collectie van het Legermuseum, andere openbare collecties en particulier bezit. www.meermanno.nl

Lees meer: Tentoonstelling Gewapend met Kennis»

Officiersboekjes Legermuseum

Liefhebbers van militair erfgoed en andere geïnteresseerden kunnen zich op de crowdsourcingwebsite VeleHanden als vrijwilliger aanmelden om de collectie officiersboekjes van het Legermuseum te helpen ontsluiten. Deze jaarboekjes bevatten alle officiersnamen uit de periode 1725-1940, inclusief  informatie over rang, aanstellingsdatum, regiment etc.

Door alle namen en bijbehorende gegevens toegankelijk te maken wordt dit een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan en regimentsgeschiedenissen. Zowel amateur als professionele genealogen kunnen in deze boekjes op zoek gaan naar hun voorouders. Om dit mogelijk te maken, is het Legermuseum een samenwerking aangegaan met de crowdsourcingwebsite VeleHanden. In 2012 won VeleHanden de Geschiedenis Online Prijs en werd daarmee de Beste Historische Website van 2011.

Geïnteresseerd? Blijf op de hoogte van dit project via de nieuwsbrief van het Legermuseum en/of neem alvast een kijkje op de website www.velehanden.nl.

Lees meer: Officiersboekjes Legermuseum»