Nederlands Artillerie Museum, 't Harde

Het Nederlands Artillerie Museum geeft een duidelijk beeld van de geschiedenis van het Wapen der Artillerie. Het is een stichting met als doelstelling het bijeenbrengen, conserveren en tentoonstellen van voorwerpen die bij de Nederlandse Artillerie werden en worden gebruikt.  

p2Het Nederlands Artilleriemuseum informeert over het Wapen der Artillerie voor doeleinden van traditiehandhaving, studie, educatie en genoegen.

Het museum tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen en tentoonstellen van voorwerpen en documenten, specifiek gericht op de 'petite histoire' van het Wapen der Artillerie vanaf de vroegste geschiedenis en vanuit de traditie van het Nederlandse wapen der Artillerie in de algemene zin van het woord.

Korte historie
De eerste aanzet van de collectie vond plaats eind jaren '40 met een munitieverzameling die als studiecollectie diende. De verzameling groeide vanaf de jaren '60 uit met allerlei andere artillerieobjecten. Op 11 nov 1961 is de Stichting Artillerie Verzameling Oldebroek opgericht, waarmee de collectie onder een eigen rechtspersoon kwam te vallen.

Vanaf de jaren '80 is er in drie paviljoens de permanente tentoonstelling ingericht over 2000 jaar artillerie in de Lage Landen. Daarmee is de collectie voor een groter publiek toegankelijk geworden. De bibliotheek vond zijn oorsprong eind jaren '80, toen de bibliotheek van 1 RVA (1e regiment veldartillerie) aan het museum werd overgedragen. De naam van het museum is eind jaren '90 omgedoopt tot Nederlands Artillerie Museum.

Collectie
De collectie kent tegenwoordig de volgende deelcollecties: wapens en munitie, groot en rollend materieel, meetinstrumenten, bibliotheek en documentatie, persoonlijke uitrusting en uniformen, instructiemiddelen, foto- en film materiaal, traditievoorwerpen, medailles en onderscheidingen, emblemen en onderdeelsymbolen, schilderijen en prenten.

Website Nederlands Artilleriemuseum