Zee-Politie Der Vereenigde Nederlanden, Ende in twee Boecken beschreven, Door Johan Tjassens, Waer achter gevoeght zijn...