Oorlogs-monument bij dit Ontzettend Jaar, 1794. En Hooge Belangen Van Staat En Regeering, Thans en Voortaan.