Spiegel van Staat. Vervattende De Macht Der Generaliteyt. En daar in, De Edele Mogende Collegiën, Hooge...

  • Spiegel van Staat. Vervattende De Macht Der Generaliteyt. En daar in, De Edele Mogende Collegiën, Hooge Rechtbanken, Steden, Schansen en Onderhoorigheeden, Welke van haar Hoog Mogende afhangen. Door Mr: Romyn De Hooghe. Tweede Deel. Met Figuuren.
  • Spiegel van Staat. Vervattende De Macht Der Generaliteyt. En daar in, De Edele Mogende Collegiën, Hooge Rechtbanken, Steden, Schansen en Onderhoorigheeden, Welke van haar Hoog Mogende afhangen. Door Mr: Romyn De Hooghe. Tweede Deel. Met Figuuren.
  • Spiegel van Staat. Vervattende De Macht Der Generaliteyt. En daar in, De Edele Mogende Collegiën, Hooge Rechtbanken, Steden, Schansen en Onderhoorigheeden, Welke van haar Hoog Mogende afhangen. Door Mr: Romyn De Hooghe. Tweede Deel. Met Figuuren.


Dit boek valt binnen de volgende koepelverzameling: