Beginnende Met d'opdracht der selve Landen, gedaen by Keyser Karel den Vijfden, aen sijnen Soon Konink Philippus van...

  • Beginnende Met d'opdracht der selve Landen, gedaen by Keyser Karel den Vijfden, aen sijnen Soon Konink Philippus van Spanjen, en eindigende met het einde van 't jaer MDC, Waerachtelijk en onpartijdelijk beschreven door Pieter Bor Christiaensz: In XXXVII Boeken, en IV Stukken verdeelt. Verciert met verscheide Afbeeldingen van vermaerde Mannen en Printen der voornaemste Geschiedenissen: Voorts Met Een Byvoeghsel Van Autentyke Stukken En nieuwe Registers vermeerdert. Het Eerste Stuk.
  • Beginnende Met d'opdracht der selve Landen, gedaen by Keyser Karel den Vijfden, aen sijnen Soon Konink Philippus van Spanjen, en eindigende met het einde van 't jaer MDC, Waerachtelijk en onpartijdelijk beschreven door Pieter Bor Christiaensz: In XXXVII Boeken, en IV Stukken verdeelt. Verciert met verscheide Afbeeldingen van vermaerde Mannen en Printen der voornaemste Geschiedenissen: Voorts Met Een Byvoeghsel Van Autentyke Stukken En nieuwe Registers vermeerdert. Het Eerste Stuk.


Dit boek valt binnen de volgende koepelverzameling: