Tweejaerige Geschiedenissen, Voorgevallen in de Jaeren MDC LXXIV en MDC LXXV, Met byvoeging van authentijke stukken,...

  • Tweejaerige Geschiedenissen, Voorgevallen in de Jaeren MDC LXXIV en MDC LXXV, Met byvoeging van authentijke stukken, Onpartijdiglijk beschreven Door V.T.V. Konnende dienen tot een vervolg van 't Ontroerde Nederlandt, Van de jaeren 1672 en 1673. Met kopere Platen verçiert.
  • Tweejaerige Geschiedenissen, Voorgevallen in de Jaeren MDC LXXIV en MDC LXXV, Met byvoeging van authentijke stukken, Onpartijdiglijk beschreven Door V.T.V. Konnende dienen tot een vervolg van 't Ontroerde Nederlandt, Van de jaeren 1672 en 1673. Met kopere Platen verçiert.


Dit boek valt binnen de volgende koepelverzameling: