Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh, In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden, Beginnende met 't uytgaen...

  • Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh, In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden, Beginnende met 't uytgaen vanden Treves, en eyndigende met den Iaere 1626. Door den Heer Lieuwe van Aitzema. Eerste Deel.
  • Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh, In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden, Beginnende met 't uytgaen vanden Treves, en eyndigende met den Iaere 1626. Door den Heer Lieuwe van Aitzema. Eerste Deel.