Cort Verhael Vande Victorie die den Heere heeft ghelieft den volcke van mijn Heeren den Staaten te verleenen, ouer de...