Cort Verhael Van tghene ghehandelt is metten Oversten Sonoy, ende den Soldaten leggende binnen Medenblick: Waer wt een...