Sententien En Indagingen Van Den Hertog Van Alba, Uitgesproken en Geslagen In Zynen Bloedtraedt. Mitsgaders die van...

  • Sententien En Indagingen Van Den Hertog Van Alba, Uitgesproken en Geslagen In Zynen Bloedtraedt. Mitsgaders die van byzondere Steden, Tegen verscheide zo Edellieden als voornaeme Burgers en Inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere Provincien, Van den Jaere 1567 tot 1572. Mitsgaders een Aenhangsel van Authentike Stukken, Spruitende uit deselve Sententien. Nu eerst in 't licht gegeeven na het oorspronkelyk Handtschrift, Door Jacob Marcus.
  • Sententien En Indagingen Van Den Hertog Van Alba, Uitgesproken en Geslagen In Zynen Bloedtraedt. Mitsgaders die van byzondere Steden, Tegen verscheide zo Edellieden als voornaeme Burgers en Inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere Provincien, Van den Jaere 1567 tot 1572. Mitsgaders een Aenhangsel van Authentike Stukken, Spruitende uit deselve Sententien. Nu eerst in 't licht gegeeven na het oorspronkelyk Handtschrift, Door Jacob Marcus.