Het Nieuwe Licht Der Bosschieterye; Zynde een volkomen Onderwysinge van het Konstapelschap, so ter Zee als te Lande, alles...