Nieuwe Manier Van Vestingbou, Hoe men alle Regulare en Irregulare Vestingen met hare Buytenwerken na haer behoorlijke...

  • Nieuwe Manier Van Vestingbou, Hoe men alle Regulare en Irregulare Vestingen met hare Buytenwerken na haer behoorlijke Proportie, sonder eenige Rekeninge, door den Gemeenen Cirkel op een nieuwe en gansch lichte manier tekenen, afsteken en opbouwen sal. Van nieuws van den Autheur selve, met het Offensive en Defensive vermeerdert, en door de Tabulae Sinuum uytgerekent, en met nodige Demonstratien en Figuren allen Liefhebbers deser Kunst verrijkt. Door Pieter Bekker van Hervord, Ingenieur. En nu uyt 't Hoogduyts in 't Nederduyts getrouwelijk overgeset.
  • Nieuwe Manier Van Vestingbou, Hoe men alle Regulare en Irregulare Vestingen met hare Buytenwerken na haer behoorlijke Proportie, sonder eenige Rekeninge, door den Gemeenen Cirkel op een nieuwe en gansch lichte manier tekenen, afsteken en opbouwen sal. Van nieuws van den Autheur selve, met het Offensive en Defensive vermeerdert, en door de Tabulae Sinuum uytgerekent, en met nodige Demonstratien en Figuren allen Liefhebbers deser Kunst verrijkt. Door Pieter Bekker van Hervord, Ingenieur. En nu uyt 't Hoogduyts in 't Nederduyts getrouwelijk overgeset.