Leeven en Daaden Der Doorluchtigste Zee-Helden, Beginnende met de Tocht na Damiaten, Voorgevallen in den Jare 1217....

  • Leeven en Daaden Der Doorluchtigste Zee-Helden, Beginnende met de Tocht na Damiaten, Voorgevallen in den Jare 1217. En eindigende met den beroemden Admirael M.A. de Ruyter, Hartog, Ridd. &c. Vertoonende alle de voornaemste Zeedaden die de Hollanders en Zeelanders &c. van haer begin aen, loffelijck tegens hun vyanden verricht hebben; nevens veel vreemde Voorvallen, dappere Heldedaden, stoutmoedige Bestieringen, en swaere Zeeslagen, &c. Naeukeurigh, uyt veele geloofwaerdige Schriften, en Authentijcke Stucken, by een gebracht, en beschreven, Door V.D.B. Met veele curieuse koopere Plaeten verciert.
  • Leeven en Daaden Der Doorluchtigste Zee-Helden, Beginnende met de Tocht na Damiaten, Voorgevallen in den Jare 1217. En eindigende met den beroemden Admirael M.A. de Ruyter, Hartog, Ridd. &c. Vertoonende alle de voornaemste Zeedaden die de Hollanders en Zeelanders &c. van haer begin aen, loffelijck tegens hun vyanden verricht hebben; nevens veel vreemde Voorvallen, dappere Heldedaden, stoutmoedige Bestieringen, en swaere Zeeslagen, &c. Naeukeurigh, uyt veele geloofwaerdige Schriften, en Authentijcke Stucken, by een gebracht, en beschreven, Door V.D.B. Met veele curieuse koopere Plaeten verciert.