Architecture Hydraulique, ...Binnen deze koepel vallen de volgende boeken: