Staats- En Karakter-kundige Byzonderheden Betreffende Frederik Den II. Koning Van Pruissen. Uit het Hoogduitsch (Naar den...Binnen deze koepel vallen de volgende boeken: