Krygskundige Onderrigtingen En Grondregelen Van Den Maarschalk De Turenne, En Van Anderen, Ontleend uit de beste...

  • Krygskundige Onderrigtingen En Grondregelen Van Den Maarschalk De Turenne, En Van Anderen, Ontleend uit de beste Schryvers, met Waarnemingen en Aantekeningen: Byzonderlyk Wegens De pligt van een Generaal. De Marsch van een Leger. Legeringen,, Verschansingen, Voeragering, Wagten, Alarmen en Partygangers. De Schikking van een Leger. Generaale Bataljes. Byzondere Gevegten, Hinderlaagen, en Overrompelingen. Het Aantasten van Linien of Verschansingen. De Artillery, Ammunitie, Leidslieden, Spions, enz. Versterkte Plaatsen, Voorschriften van Fortificatie, Magazynen. Het Aantasten van een Plaats. Belegeringen, Trencheen, Approches. Batteryen, Mynen, Bressen, enz. De Verdediging van een Plaats, voor en geduurende eene Belegering. Uitvallen, Tegen-Batteryen. Tegen-Mynen, Hulptroepen, enz. Door A. Williamson, Generaal-Majoor. Naar den tweeden Druk uit het Engelsch vertaald.
  • Krygskundige Onderrigtingen En Grondregelen Van Den Maarschalk De Turenne, En Van Anderen, Ontleend uit de beste Schryvers, met Waarnemingen en Aantekeningen: Byzonderlyk Wegens De pligt van een Generaal. De Marsch van een Leger. Legeringen,, Verschansingen, Voeragering, Wagten, Alarmen en Partygangers. De Schikking van een Leger. Generaale Bataljes. Byzondere Gevegten, Hinderlaagen, en Overrompelingen. Het Aantasten van Linien of Verschansingen. De Artillery, Ammunitie, Leidslieden, Spions, enz. Versterkte Plaatsen, Voorschriften van Fortificatie, Magazynen. Het Aantasten van een Plaats. Belegeringen, Trencheen, Approches. Batteryen, Mynen, Bressen, enz. De Verdediging van een Plaats, voor en geduurende eene Belegering. Uitvallen, Tegen-Batteryen. Tegen-Mynen, Hulptroepen, enz. Door A. Williamson, Generaal-Majoor. Naar den tweeden Druk uit het Engelsch vertaald.