Tooneel Des Oorlogs, Opgericht in de Vereenigde Nederlanden Door de Wapenen van de Koningen Van Frankrijk En...

  • Tooneel Des Oorlogs, Opgericht in de Vereenigde Nederlanden Door de Wapenen van de Koningen Van Frankrijk En Engeland, Keulsche en Munstersche Bisschoppen. Tegen De Staten der Vereenigde Nederlanden, en hare Geallieerden. Nevens de aanmerkvvaardigste saken, door de geheele vverelt, en voornamelijk in Europa voorgevallen, Zedert het Jaar 1669. alwaar de Historie van L. van Aitzema eyndigt, tot den tegenwoordigen tijt. Naaukeurig en vvaarachtig, uyt authentique Schriften en sekere Raporten, 't samengestelt. Door Lambert van den Bosch. Verçiert met veele uytnemende Konst-Platen; soo van Afbeeldsels der vornaamste Personagien, Steden, Sterkten, en uytstekende Geschiedenissen, enz. Afgedeelt in vier Deelen.
  • Tooneel Des Oorlogs, Opgericht in de Vereenigde Nederlanden Door de Wapenen van de Koningen Van Frankrijk En Engeland, Keulsche en Munstersche Bisschoppen. Tegen De Staten der Vereenigde Nederlanden, en hare Geallieerden. Nevens de aanmerkvvaardigste saken, door de geheele vverelt, en voornamelijk in Europa voorgevallen, Zedert het Jaar 1669. alwaar de Historie van L. van Aitzema eyndigt, tot den tegenwoordigen tijt. Naaukeurig en vvaarachtig, uyt authentique Schriften en sekere Raporten, 't samengestelt. Door Lambert van den Bosch. Verçiert met veele uytnemende Konst-Platen; soo van Afbeeldsels der vornaamste Personagien, Steden, Sterkten, en uytstekende Geschiedenissen, enz. Afgedeelt in vier Deelen.