Het Nederlants Schoutoneel, Waer in Kortelijk vertoont wordt 't begin en voortgangh des Oorlogs, die de Koningen van...

  • Het Nederlants Schoutoneel, Waer in Kortelijk vertoont wordt 't begin en voortgangh des Oorlogs, die de Koningen van Vrankrijk en Engelant, mitsgaders de Bisschoppen van Munster en Keulen, tegens de Vereenigde Nederlanden, nevens hare Bontgenoten, hebben gevoert. Beginnende met het Jaer 1672. en Eyndigende met het Gesantschap van Hare Ho: Mo: de Heeren Staten, door de Heer van Beverningh, aen de Koningh van Vrankrijk gedaen den 1 Juny 1678. Alles met Staetkundige aenmerkingen en Historische vergelijkingen versien. Door H.J.S.
  • Het Nederlants Schoutoneel, Waer in Kortelijk vertoont wordt 't begin en voortgangh des Oorlogs, die de Koningen van Vrankrijk en Engelant, mitsgaders de Bisschoppen van Munster en Keulen, tegens de Vereenigde Nederlanden, nevens hare Bontgenoten, hebben gevoert. Beginnende met het Jaer 1672. en Eyndigende met het Gesantschap van Hare Ho: Mo: de Heeren Staten, door de Heer van Beverningh, aen de Koningh van Vrankrijk gedaen den 1 Juny 1678. Alles met Staetkundige aenmerkingen en Historische vergelijkingen versien. Door H.J.S.