Den Krijghs-handel, van den deurluchtighen Heere Hertoghe Philips van Cleve, Ravensteyn, etc. zaligher ghedachten, by...