Tweede Deel. Inhoudende den Stijl om allerley Steden en Plaatsen te Bouwen en te versterken, Volgens alle de verscheyde...

  • Tweede Deel. Inhoudende den Stijl om allerley Steden en Plaatsen te Bouwen en te versterken, Volgens alle de verscheyde Manieren, die tot nu toe zyn uytgevonden, door de Geleerste Schrijvers, en Beroemste Ingenieurs, die van dese Wetenschap hebben gehandelt, als Errard, Marolois, Freitach, Stevin, Dogen, Marchi, Sardy, De Ville, de Graaf van Pagan, en Andere. Met byvoeging der Voordeelen en Nadeelen van hare Bouwings Stylen; als ook de Vergelijking van hare Bouwingen nevens die des Autheurs; en een breede Redenkaveling voor, en tegen 't Gebruik der Moordgraven, Onderwallen, en Tweede Strijken, met de Redenen des Schrijvers, voor de Strijken, en Moordgraven van sijn Plaatsen. Door Allain Manesson Mallet, Wis-konst Meester van syn Alder-Christelykste Majesteyts Staatjonkers der kleyne Ecurie Eertyts Ingenieur en Sergeant Major van d'Artillerie in Portugal. Uyt het Frans vertaalt.
  • Tweede Deel. Inhoudende den Stijl om allerley Steden en Plaatsen te Bouwen en te versterken, Volgens alle de verscheyde Manieren, die tot nu toe zyn uytgevonden, door de Geleerste Schrijvers, en Beroemste Ingenieurs, die van dese Wetenschap hebben gehandelt, als Errard, Marolois, Freitach, Stevin, Dogen, Marchi, Sardy, De Ville, de Graaf van Pagan, en Andere. Met byvoeging der Voordeelen en Nadeelen van hare Bouwings Stylen; als ook de Vergelijking van hare Bouwingen nevens die des Autheurs; en een breede Redenkaveling voor, en tegen 't Gebruik der Moordgraven, Onderwallen, en Tweede Strijken, met de Redenen des Schrijvers, voor de Strijken, en Moordgraven van sijn Plaatsen. Door Allain Manesson Mallet, Wis-konst Meester van syn Alder-Christelykste Majesteyts Staatjonkers der kleyne Ecurie Eertyts Ingenieur en Sergeant Major van d'Artillerie in Portugal. Uyt het Frans vertaalt.


Dit boek valt binnen de volgende koepelverzameling: