Placcaet of Gebot vanden Coninc, ende verclaringe op de voorgaende Gheboden van den Vrede-handel. Wtgheroepen tot Parijs,...