Tvveede Stvck Der Wisconstighe Ghedachtnissen Vande Meetdaet. De praxi Geometriae. Inhoudende t'ghene daer hem in...Dit boek valt binnen de volgende koepelverzameling: