Krychshandelinge. Ghedaen by den Heere van Praissac. Daer in gheleert wert hoe een Prince aengaen sal om oorlogh te...

  • Krychshandelinge. Ghedaen by den Heere van Praissac. Daer in gheleert wert hoe een Prince aengaen sal om oorlogh te voeren, een Legher op rechten, dat te doen marcheeren en logeeren: Om te doen vechten: De Steden verstercken ende die bewaren: Hoemen die overvalt door Petards, etc. Insghelijcx hoemen die belegheren, overweldighen ende uythongheren sal: van de bescherminghe tegen Petards, overrompelinghe ende verraderije: hoe men een belegh wederstaen sal, ende hem daer teghen beschermen: Oock te wachten voor uythongeren: Mede hoe men onderstant doen sal, oft den selven beletten: Tghebruyck van't Gheschut: d'Officien des krijchsvolcx: Van't Buscruyt en Vier-Wercken: Krijchs-Ordeninghe der Griecken: Krijchs-Ordeninghe der Romeynen: Ende maniere om alle soorten van Bataillons te stellen, &c. Overgheset uyt de Fransche Tale in Nederduyts, Door Zacharias Heyns.
  • Krychshandelinge. Ghedaen by den Heere van Praissac. Daer in gheleert wert hoe een Prince aengaen sal om oorlogh te voeren, een Legher op rechten, dat te doen marcheeren en logeeren: Om te doen vechten: De Steden verstercken ende die bewaren: Hoemen die overvalt door Petards, etc. Insghelijcx hoemen die belegheren, overweldighen ende uythongheren sal: van de bescherminghe tegen Petards, overrompelinghe ende verraderije: hoe men een belegh wederstaen sal, ende hem daer teghen beschermen: Oock te wachten voor uythongeren: Mede hoe men onderstant doen sal, oft den selven beletten: Tghebruyck van't Gheschut: d'Officien des krijchsvolcx: Van't Buscruyt en Vier-Wercken: Krijchs-Ordeninghe der Griecken: Krijchs-Ordeninghe der Romeynen: Ende maniere om alle soorten van Bataillons te stellen, &c. Overgheset uyt de Fransche Tale in Nederduyts, Door Zacharias Heyns.