Den Arbeid van Mars, Tweede Deel, Inhoudende de Stijl om allerlei Steden en Plaetsen te Bouwen en te Versterkken, Volgens...

  • Den Arbeid van Mars, Tweede Deel, Inhoudende de Stijl om allerlei Steden en Plaetsen te Bouwen en te Versterkken, Volgens alle de verscheide wijsen die tot nu toe gevonden zijn, door de Geleerste Schrijvers, en Beroemste Krijgs-vernuftelingen die van dse Wetenschap hebben gehandelt, als Errard, Marollois, Fritach, Stevyn, Dogen, Sardy, Deville en de Graef van Pagan. Waer de voordeelen en nadeelen van hare Wijsen bygevoegt zijn, met vergelijkking van hare Bouwingen nevens die des Autheurs; en een breede Redenkaveling voor en tegen 't gebruik der Onderwallen, en tweede Strijkken, met de redenen des Schrijvers, voor de Strijkken, en Moordgraven van sijne Plaetsen. Door Allain Manesson Mallet, van Parijs, Veld- en Leger-meter des Konings van Partugael, genoemt, Sergeant Majoor des Geschuts in de Provintie van Alentejo. Uit het Frans vertaelt.
  • Den Arbeid van Mars, Tweede Deel, Inhoudende de Stijl om allerlei Steden en Plaetsen te Bouwen en te Versterkken, Volgens alle de verscheide wijsen die tot nu toe gevonden zijn, door de Geleerste Schrijvers, en Beroemste Krijgs-vernuftelingen die van dse Wetenschap hebben gehandelt, als Errard, Marollois, Fritach, Stevyn, Dogen, Sardy, Deville en de Graef van Pagan. Waer de voordeelen en nadeelen van hare Wijsen bygevoegt zijn, met vergelijkking van hare Bouwingen nevens die des Autheurs; en een breede Redenkaveling voor en tegen 't gebruik der Onderwallen, en tweede Strijkken, met de redenen des Schrijvers, voor de Strijkken, en Moordgraven van sijne Plaetsen. Door Allain Manesson Mallet, van Parijs, Veld- en Leger-meter des Konings van Partugael, genoemt, Sergeant Majoor des Geschuts in de Provintie van Alentejo. Uit het Frans vertaelt.


Dit boek valt binnen de volgende koepelverzameling: