Vervolch Van De Nederlandsche Oorloghen, beroerten, ende Borgerlijcke oneenicheyden zedert de comste van den Cardinael...Dit boek valt binnen de volgende koepelverzameling: