Resolutie Van de Heeren Staaten van Gelderland in dato den 13. Junius 1754. op het subject van de Voogdye, inval Haar...