Instructie Voor den Majoor der Schutterye ofte Borger-wachten, binnen de Stadt Utrecht.