Verbetert en Vermeerdert Specie-boeck, Vervattende alderhande Goude en Silvere Specien. Bequaem voor alle die dagelijcks...