Nieuwe Vesting-Bouw, Door Den Grave Van Pagan, Originelyk in de Fransche Taele beschreven, vervolgens in 't...

  • Nieuwe Vesting-Bouw, Door Den Grave Van Pagan, Originelyk in de Fransche Taele beschreven, vervolgens in 't Hoogduitsch overgebragt, En met nodige Aanmerkingen, Vermeerdert Door Johan Jacob Wertmuller. En nu om desselfs Nuttigheyt in het Nederduitsch Vertaalt. Met Kopere Platen.
  • Nieuwe Vesting-Bouw, Door Den Grave Van Pagan, Originelyk in de Fransche Taele beschreven, vervolgens in 't Hoogduitsch overgebragt, En met nodige Aanmerkingen, Vermeerdert Door Johan Jacob Wertmuller. En nu om desselfs Nuttigheyt in het Nederduitsch Vertaalt. Met Kopere Platen.