Wacht-ordening Des Burgerlyken Regiments Binnen Groningen. Op nieuws herzien, verbeeterd en vermeerderd door Hun...