Der Griken en Romeynen Krygs-Handel: Ofte Beschrijvinge van de Griekse en Roomse Land-Militie, Door Johan,...

  • Der Griken en Romeynen Krygs-Handel: Ofte Beschrijvinge van de Griekse en Roomse Land-Militie, Door Johan, Vry-heer Van Paffenrode, Heer van Ghussigny, Commandeur Militair over 't Guarnisoen van Gorinchem, Lt. Colonel van een Regiment, en Capitain over een Compagnie Voetknechten. Doorgaens Verçiert met Kopere Platen.
  • Der Griken en Romeynen Krygs-Handel: Ofte Beschrijvinge van de Griekse en Roomse Land-Militie, Door Johan, Vry-heer Van Paffenrode, Heer van Ghussigny, Commandeur Militair over 't Guarnisoen van Gorinchem, Lt. Colonel van een Regiment, en Capitain over een Compagnie Voetknechten. Doorgaens Verçiert met Kopere Platen.