Kort Begrip, Leerende recht Duidts spreken. Oock Waarheit van Valsheit te scheyden. Bestaende in 4. Deelen, Ten 1....