Hollantze Mercurius, Behelzende, De aenmerkelijkste voorvallen in Europa, in 't Jaer 1659. Voornamentlijk den Oorlogh in...