Verbetert en Vermeerdert Politijck en Militair Handtboecxken Vanden Staet der Geunieerde Provintien, Aenwysende Des...