Nieuw Exercitie Boek, Behelsende Eene Naauwkeurige Onderrigting Van De Geheele Nieuwe Exercitie, volgens dewelke...