• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Spiegel van Staat Des Vereenigde Nederlands. Waar in De Macht en 't Vry Bestier, Van yder der Zeven Verbonde Provincien en haar byzondere Steeden, Zo in Rechten als Regeeringen werd ontvouwd. Aanwyzende Aan, de In, en Uytheemschen, alle de Hooge en Lage Rechtbanken, Collegien en Ampten, dewelke in de zelve, tot dienst van den Staat, en het Recht, zyn ingesteld. Hoe, wanneer en waar, voor de zelve yets te verrichten is. Door Mr: Romyn De Hooghe. Eerste Deel.
 • Oorlochs-qvestien, Oft Ondersoeckinghe der Crijchs-saeken. Door de Heere van Praissac.
 • Gerh. Feltmans Aanmerckingen Over Den Articulbrief, Ofte Ordonnantie op de Discipline Militaire, Doorgaans met de nieuwste Placaten en Ordonnantien, als oock met exempelen en applicatie van gewysde saken bevestigt, en zoo uytvoerlijck gededuceert, dat voor een algemeene crimineele practique kunnen dienen. Met een perfect Register, Den derden druck op de helfte vermeerdert, zynde de vernieuwde Articulbrief van den jare 1705. nevens de oude van den jare 1590, yeder in een colum naast den anderen geplaatst.
 • Eerste Deel. Met kopere Plaaten van B. Picart.
 • Sluimers
 • De Militia Eqvestri Antiqva Et Nova Ad Regem Philippvs IV. Libri Qvinqve Avctore Hermanno Hvgone Societ. Iesv.
 • Beginzelen Der Vesting-Bouw; Leerende Hoe men na de hedendaagse manier van versterkingen, alle Regulaire en Irregulaire Vestingen, met hare Buitenwerken, zal Teekenen, Afsteeken en Opbouwen. Beneffens Een kort Vertoog, van het geene men gemeenlyk doen moet, in 't aantasten der Plaatzen. Door Bartholomeus Bruist, Mathematicus tot Zwolle. Tweede Druk.
 • Scheepens, C.C.P.
 • Tome. [VIII]
 • Smit, J.A.J.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Boreel, Jonkheer J.B.O., cavalerie
 • Kop
 • Vies Des Gouverneurs Généraux, Avec L'Abrégé De L'Histoire Des Etablissemens Hollandois Aux Indes Orientales; Ouvrage où l'on trouve l'Origine de la Compagnie des Provinces Unies, ses premiers Traités de Commerce, la Fondation de Batavia, les deux Siéges mémorables de cette Ville, les Conquêtes des Hollandois aux moluques, à Amboine, Banda, Macassar, Ceylan, Malabar &c. leurs Guerres, leurs Alliances, leurs Progrès, leurs Désastres, la Perte de Formose, les Rebellions des Insulaires d'Amboine, de Macassar & de Java, les Différens de la Compagnie avec d'autres Nations Européenes, le Soulevement & le Massacre des Chinois à Batavia, & en général tous les Evénemens, publics ou particuliers, dignes de remarque, relatifs aux Affaires des Indes, arrivé depuis un Siécle & demi, jusqu'à nos jours, & rapportés, année par année, sous l'administration de chacun des Chefs de la Nation Hollandoise en Asie; Orné De Leurs Portraits En Vignettes Au Naturel, Enrichi de plusieurs Cartes, Plans & Figures nécessaires, & suivi des Considerations Sur L'Etat Présent De La Compagnie par Monsieur le Baron d'Imhoff, ci-devant son Gouverneur Général aux Indes Orientales. Par J.P.I Du Bois, Sécretaire Privé d'Ambassade de S.M. le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, en Hollande.
 • Lyst Der Gepensioneerde Officieren, Overgeleevert, Door Het Committé Van Het Bondgenootschap Te Lande, Aan De Nationaale Vergadering Op den 27 October 1796. Het Tweede Jaar Der Bataafsche Vryheid.
 • Poetsma, A.A.N.
 • Klerck, L.A. de
 • Toonneel Der Steden Van 's Konings Nederlanden, Met hare Beschrijvingen,
 • Traité Sur L'Art Des Sieges Et Les Machines Des Anciens, Où l'on trouvera des comparaisons de leurs Méthodes avec celles des Modernes, des preuves de l'unité des principes, & les motifs de la différence dans l'application. Par M. Joly De Maizeroy, Lieutenant-Colonel d'Infanterie, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres.
 • Nederlantsche Historie. Eerste Boeck, Behelsende De eerste veranderingen in de Godsdienst ende leere, neffen de harde vervolgingen daer over ontstaen in de Nederlanden, voor ende tot de tijden toe van Keiser Karel de Viifde.
 • Reglement En Ordres Voor De Wagten, En hoe de dienst in het Garnizoen van 's Gravenhage zal gedaan worden. Gearresteert by Zyne Hoogheid den 1 september 1770.
 • Tweede Deel.
 • onbekend, infanterie
 • Bron de Vexela, B.F.J.H. le
 • Het Leven, Bedryf, En Oorlogs-Daaden Van Wilhem den Derden, Koning Van Engeland, Schotland, Vrankryk en Ierland; Prince van Orangien, enz. Vervattende zyn Stamhuys; als mede de voornaamste Staats- en Oorlogs-zaaken, onder zyn Minderjarigheid, Stadhouderlyke, en Koninglyke Regeeringe, in Engeland, de Vereenigde Nederlanden, en andere Deelen van Europa daar in betrekkelyk, tot zyn Sterf-bed toe voorgevallen. Door A. Montanus, En 't Eerste Deel vervolgt door G.C.
 • Le Fortificationi Di Bvonaivto Lorini, Nobile Fiorentino. Nvovamente Ristampate, Corrette & Ampliate di tutto quello che mancaua per la lor compita perfettione, Con L'Aggivnta Del Sesto Libro. Doue si mostra, con la Scienza, e con la Pratica, l'ordine di Fortificare le Città, & altri luoghi, con tutti gli auuertimenti, che più possono apportar beneficio, per la sicurtà delle Fortezze, Cioe, Nel Primo Libro. Si tratta della Scienza d'intorno alle regole da formare le Piante delle Fortezze, con le sue misure. Nel Secondo. Si mostra la Pratica con la quale si debbe fabricare la Fortezza in opera Reale. Nel Terzo. Si descriuono la diuersità delle Piante, con l'elettione delle miglior difese. Nel Quarto. Si dichiara la diuersità de siti, & come si debbono Fortificare. Nel Quinto. Si tratta delle Scienze Mecaniche, & l'ordine facilissimo del Fabricare tutti gli strumenti & machine artificiose che possono fare dibisogno, si in tempo di pace come di guerra, e come si possano con poca forza dominare grandissimi pesi. Nel Sesto, & vltimo. Si tratta della difesa delle Fortezze, & si mostrano tutti que gli auuertimenti, & inuentioni, con le quali i difensori si possono difendere, con quelmaggior vantaggio, che si può desiderare, per la sicurtà della Fortezza; & oltre a ciò si mostra l'ordine del misurare le distanze & leuare le Piante, con altri particolari necessari per effettuare quanto s'è proposto.
 • Meijer, J.H.
 • Zestiende Deel.
 • Tome Troisiéme. Contenant Les noms, charges & devoirs des Officiers d'Infanterie, de Cavalerie & d; Artillerie. Des Evolutions nouvelles. De l'Artillerie, & composition des Poudres, avec celle de toute sorte de Feux d'Artifices. Des Instruments qui servent, ou à la defense, ou à l'attaque des Places, Villes & Châteaux. De la marche & conduite des Troupes & Armées. Du campement pour les Sieges; & de l'attaque des Places, Villes & Châteaux. De la defence des Places, contre toutes sortes de Sieges & d'Attaques, De la Capitulation & Reddition des Places. De la Milice des Turcs, de leur maniere de faire la guerre, d'attaquer, & de défendre les Places. Dediez Au Roy. Par Allain Manesson Mallet, Maistre de Mathematiques des Pages de la petite Ecurie de sa Majesté, cy-devant Ingenieur & Sergent d'Artillerie en Portugal.
 • Memoires De Montecuculi Generalissime Des Troupes de L'Empereur; Ou Principes de l'Art Militaire en génèral. Divisez En Trois Livres. Traduits d'Italien en François par ***. Et Dediez à S.A.S. Monseigneur Le Prince De Conty. Avec des Figures en taille douce.
 • Hoffmann, F.G.
 • Haitsma Mulier, J.E.
 • Josselin de Jong, D. de
 • Blaauw, G.
 • Johanknegt, J.C.
 • Brauw, Jhr. D. de
 • Beeloo, C.Th.
 • Nouvelle Fortification Françoise, Espagnole, Italienne & Hollandoise. Ou Recueil De Differentes Manieres de Fortifier en Europe. Composé par Mr.* * * Ouvrage tout nouveau. Avec des Figures en Tailledouce.
 • onbekend
 • Holst, A.A.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), 3e Regiment Dragonders (1843-1867), Tindal, Jhr. L.J.
 • Vijfde Deel.
 • Witt Huberts, F.W.J. de
 • Memoires De Frederic Henri Prince D'Orange. Qui contiennent ses Expéditions Militaires depuis 1621. jusquà l'Année 1646. Enrichis du Portrait du Prince et de Figures representant ses Actions les plus Memorables Déssinées et Gravées par Bernard Picart.
 • Gastmann, L.A.
 • Memoires De Mr. Le Marquis De Feuquiere, Lieutenant-General Des Armées Du Roi: Contenans ses Maximes sur la Guerre, & l'application des Exemples aux Maximes. Nouvelle Edition, Revue & corrigée sur l'Original; augmentée de plusieurs Additions considérables; avec Une Vie de l'Auteur donnée par Mr. le Comte de Feuquiére son frére; & enrichie de Plans de Batailles & de Cartes.
 • Krygs-Listen En Regelen In CXXVI Articulen Voorgestelt, en met vele Historische Exempelen, zomtyts ook met Redenen, opgeheldert en bevestigt. Hier by nog drie Verhandelingen, I. Van Bybelsche krygs-listen, II. Van Salomons Krygs-Les, om Oorlog te voeren met wyse raatslagen, Spr:20:18., III. Van Davids Godvrugtige Helthaftigheit, lopende met God door een Bende, en springende met zynen God over een muer, Ps:18:30. Door Meinhard Busscher Predicant te Finsterwolt, in de Provintie van Stad en Lande.
 • Leau, L.V.A. de