• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Augustin, J.D.
 • Kurtze jedoch grund- und deutliche Anfangs-Gründe zu der Fortification, Ehemals zur Privat-Information zusammen getragen und anjetzo auf vieles Verlangen, zur Presse befördert, durch Joh: Rudolph. Fäsch. Sr. Koenigl. Maj. in P. und Churf. Durchl. zu S. Ingenieur-Major, und Mitgliede der Königl. Preus: Soc: der Wissenschaften.
 • Burger, W.C.
 • Wilhelm En Maurits van Nassau, Princen van Orangien, Haer Leven en Bedrijf, Of 't Begin en Voortgang der Nederlandsche Oorlogen. Vervatende een VVaerachtigh Verhael Aller Belegheringhen ende Victorien, Daer de Ho. Mog. Heeren Staten der Vereenighde Nederlanden, onder hun wijse Regeeringe te Water en te Lande, door Godes zegen mede verrijckt zijn. Met verscheyde Koopere Figueren verciert. En door een Lief-hebber der Historien uyt verscheyde Schriften te samen ghestelt.
 • Raak, Van
 • Spiegel van Staat. Vervattende De Macht Der Generaliteyt. En daar in, De Edele Mogende Collegiën, Hooge Rechtbanken, Steden, Schansen en Onderhoorigheeden, Welke van haar Hoog Mogende afhangen. Door Mr: Romyn De Hooghe. Tweede Deel. Met Figuuren.
 • Memoires De Montecuculi Generalissime Des Troupes de L'Empereur; Ou Principes de l'Art Militaire en génèral. Divisez En Trois Livres. Traduits d'Italien en François par ***. Et Dediez à S.A.S. Monseigneur Le Prince De Conty. Avec des Figures en taille douce.
 • Theunissen, J.A.P.
 • Jongh, H. de
 • Tweede Deel.
 • Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Beschreven Door Monsieur Rouset. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Tweede Deel.
 • Brauw, Jhr. D. de
 • Topographie Générale des Pays-bas Hollandois et Autrichiens, Divisée en deux parties, la premier comprenant le Comté de Flandre, l'Hainaut et l'Artois, La seconde, le Duché de Brabant et partie de la Hollande, Cet Atlas est executé avec soin et netteté, pour l'intelligence de la guerre et le campement des armées. On peut donner plusieurs formes a ces Cartes I.o en faire un Atlas portatif pour la Commodité de M.rs les Officiers 2o jointes quatre par quatre elles seront dix Cartes grandeur d'Atlas Ordinaire, chacunes de ces feuilles contient d'Etendüe neuf Lieues communes de France sur six et demi ce qui est suffisant pour y voir les differentes positions, et mouvements des Armées; on a mis en teste de chacune des trois parties une Carte Generale divisée, sçavoir la premiere partie en quatorze Carreaux, la Seconde en vingt quatre et la troisieme en dix , Numerotés des mesmes Chiffres qui se trouvent sur les feuilles qui correspondent a chacun des dits Carreaux.
 • Giesbers, H.F.A.
 • Randhare, J.M.G., dragonder (Wapen der Cavalerie), Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Tourton Bruyns, F.A.P.E. de
 • Nouveaux Plans Et Projets De Fortifications, Pour Défendre Et Attaquer Les Places. Par le Sr. Landsberg, ci-devant Ingenieur au service de Leurs Heutes Puissances.
 • Der Wahre Vauban, oder der von den Teutschen und Holländern verbesserte Französische Ingenieur, worinnen I. die Arithmetic, II. die Geometrie, III. die off- und deffensiv-Kriegs-Bau-Kunst, nach den Grundsäzen des berühmten Herrn von Vauban, deutlich erkläret: nebst einer ganz neuen Methode zur irregulairen Fortification, mathematisch bewiesen und mit vielen Kupfer-Rissen erläutert von Leonhard Christ. Sturm.
 • Dam, G.J. van
 • La Forge De Vulcain, Ou L'Appareil Des Machines de Guerre. Traité Curieux, Dans lequel on fait voir comme en racourci quels sont les Instrumens Militaires, leur forme, leur matiere, & leur composition; Leur fin, leur appareil, & leur execution; les effets surprenans qu'ils produisent; & generalement tout ce qui peut servir à leur perfection. Par le Chevalier de Saint Julien.
 • Het Leven, Bedryf, En Oorlogs-Daaden Van Wilhem den Derden, Koning Van Engeland, Schotland, Vrankryk en Ierland; Prince van Orangien, enz. Vervattende zyn Stamhuys; als mede de voornaamste Staats- en Oorlogs-zaaken, onder zyn Minderjarigheid, Stadhouderlyke, en Koninglyke Regeeringe, in Engeland, de Vereenigde Nederlanden, en andere Deelen van Europa daar in betrekkelyk, tot zyn Sterf-bed toe voorgevallen. Door A. Montanus, En 't Eerste Deel vervolgt door G.C.
 • Linden, J. van der
 • Velds, G.J.
 • Tome IX.
 • Nieuwmeijer, C.H.
 • Bogert, C.M.
 • Contenant l'histoire détaillée de la Campagne de Jules-César en Espagne contre les Lieutenants de Pompée, avec des preuves & des Observations, Enrichis De Beaucoup De Figures. Par Charles Guischard, nommé Quintus Icilius, Colonel d'Infanterie au service du Roi de Prusse, & Membre de l'Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres de Berlin. Tome Premier.
 • Oorlochs-qvestien, Oft Ondersoeckinghe der Crijchs-saeken. Door de Heere van Praissac.
 • Carré, W.A.
 • Stok, J.A. van der
 • Schade, Dr. H.J.A.
 • Genderen Stort, P. van
 • Overveldt, R.G.B. van, cavalerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • By His Majesty's command. Adjutant General's office, 1st December, 1796. Rules And Regulations For The Sword Exercise Of The Cavalry.
 • Eerste Deels Eerste Stuk.
 • Tome XI.
 • Twaalfde Deel.
 • Vuuren, H.P. van
 • Kort Begrip, Leerende recht Duidts spreken. Oock Waarheit van Valsheit te scheyden. Bestaende in 4. Deelen, Ten 1. Twééspraack vande Nederduytsche letterkunsten. Ten 2. Ruygh-bewerp, vande Redenkaveling. Ten 3. Kort Begrip des Redenkavelings, in slechten Rym. Ten 4. Rederijck-Kunst, in rijm op 't kortst vervat. Alles uytghegheven by de Kamer In Liefd Bloeyende, t' Amstelredam.
 • Premiere Partie.
 • [Premiere Partie.]
 • Derde Deel.
 • Herstelde Leeuw, Of Discours, Over 't gepasseerde in de Vereenighde Nederlanden, In't Iaer 1650, ende 1651. Door L.V.A.
 • Bergansius, J.J.
 • Tome Premier.