• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Aller, K. van
 • Fredrick Hendrick van Nassauw Prince vã Orangien zyn leven en Bedryf
 • Vos, J.W. de
 • Gorkum, A.J.f. van
 • Nieuw Exercitie Boek, Behelsende Eene Naauwkeurige Onderrigting Van De Geheele Nieuwe Exercitie, volgens dewelke tegenswoordig alle de Troupen Infantery Ten Dienste Der Vereenigde Nederlanden Geexerceert Werden. Opgestelt ter onderrigting voor alle Militaire Officieren, door een Liefhebber der Krygs-Oeffeningen.
 • Jansen
 • Son, J.W. van
 • Ou L'Art De Conduire, D'Elever, Et De Menager Les Eaux Pour Les Differens Besoins De La Vie. Premiere Partie. Tome Premier. Par M. Belidor, Commissaire Provincial d'Artillerie, Professeur Royal des Mathématiques, aux Ecoles du même Corps; Membre des Académies Royales des Sciences d'Angleterre & de Prusse, Correspondant de celle de Paris.
 • Tweede Deel.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Duijm, A.H.J., cavalerie
 • Kopp, J.G.
 • Hamelberg, P.J.
 • Tome Premier.
 • Vijftiende Deel.
 • Eerzuil, Ter Gedagtenis Der Nederlandsche, Duitsche En Andere Militaire Officieren, Die, In De Jaren 1793 En 1794, In Den Oorlog Tegen De Franschen, Voor De Ware Vryheid Van Nederland, Hun Dierbaar Leven Hebben Opgeöfferd.
 • Bischoff van Heemskerck, W.F.K.
 • Plans Et Journaux Des Sieges De La Derniere Guerre De Flandres, Rassemblés Par Deux Capitaines Etrangers Au Service De France.
 • Landstra, W.
 • L'Héroïsme Ou L'Histoire Militaire Des Plus Illustres Capitaines Qui Ayent Paru Dans Le Monde; Instructive & intéressante, sur-tout pour la Jeunesse destinée à la profession des Armes.
 • Koentz, Th. J.
 • Den Arbeid van Mars. Of Nieuwe Vesting-Bouw, soo wel Geregelde als Ongeregelde. In drie stukken verdeelt. Het eerste leert het bouwen van Geregelde Plaetsen, Vestingen en Buitenwerken, 't zy op het Papier, 't zy op het Veld, met de wijse van allerlei Platte-Gronden te trekken, en de beslote Steden te versterken; gesticht in Vlakten, in Dalen, op Bergen, in Moerassen; omringt van Poelen, Staende Wateren, Rivieren; of aen de Zee gelegen. Het tweede geeft verscheide Bouw-regelen om allerlei Steden te versterken, volgens Errard, Marollois, Fritach, Stevyn, Dogen, Sardy, Deville, Faber, en de Graef van Pagan, en maekt vergelijkking tusschen hare Bouwingen, en die des Autheurs. Het laetste toont de stoffen dienende tot het opwerpen van Wallen, Borstweringen, en Hoornwerken: verklaert de middelen om die te verdedigen; geeft de stijl Om Belegering te leggen, Steden te beschieten, Afsnijdingen te maken, tot den Storm aen te vallen; en handelt om een Leger te schikken, met Nieuwe Bestieringen te oeffenen. Door Allain Manesson Mallet, van Parijs, Veld en Legermeter des Konings van Portugael, genoemt Sergeant Major van 't Geschut in de Provintie Alentejo. Uit het Frans vertaelt.
 • Traité De Cavalerie, Propre à conduire l'homme de guerre depuis l'état de simple Cavalier jusqu'à celui de Général d'Armée, Par Feu M. Le Comte Drummond De Melfort, Lieutenant-général des Armées du Roi. Orné de XXXII estampes dessinées & gravées par les plus habiles Maîtres, réprésentant dans un grand détail les Marches & Evolutions de cavalerie exécutées sous le commandement des Maréchaux de Coigny, de Saxe, de Belle-Isle, de Soubise, de Contades, &c, & de XXII figures relatives à la pratique de l'équitation qui ont été ajoutées.
 • Zwaan, L.A.
 • Cartes Géographiques, Topographiques, Plans, Des Marches, Campemens, Villes, Siéges, Batailles, et de toutes les Opérations Militaires Exécutées En Italie, pendant les Campagnes de 1745. & de 1746. Par Les Armées Combinées De France Et D'Espagne, Commandées Par Monsieur Le Maréchal De Maillebois, sous les ordres De S.A.R. L'Infant Don Philippe. Dédiés Au Roi Par Mr. Le Marquis De Pezay, Mestre de Camp de Dragons, Aide Maréchal Général des Logis des armées du Roi et Chevalier de l'ordre royal militaire de St. Louis. 1775. Dessinés et Gravés par Guill? De-la-Haye.
 • Nederlantsche Historien ofte Geschiedenissen Inhovdende Den gantzen staet, handel, soo vã oorlogen als vrede-handels in onsen tyden begin ende eynde Mede vervattende eenige haerder gebueren handelinge. Beschreuen door Emanvel van Meteren. Ende By hem voor de leste reyse ouersien verbetert ende vermeerdert tot dese tegewordigen wtgank des Jaers Anno 1611.
 • Tome Second. Contenant La maniere de construire & de fortifier toutes sortes de Villes & de Places; selon toutes les diverses manieres qui ont esté inventées jusqu'à present par les plus Sçavants Auteurs, & les plus Fameux Ingenieurs qui ont traitté de cette Science: comme Errard, Marolois, Fritach, Stevin, Dogen, Marchi, Sardi, Deville, le Comte De Pagan & autres. Avec des Remarques sur les avantages & les desadvantages de leurs Methodes; & le Parallele de leurs Constructions avec celle de l'Auteur, & d'amples Dissertations pour & contre l'usage des Cazemates, des Fausses-brayes, & des seconds Flanes: ensemble les raisons de l'Auteur, pour les Flancs & les Cazemates de ses Places. Dediez Au Roy. Par Allain Manesson Mallet, Maistre de Mathematiques des Pages de la petite Ecurie de sa Majesté, cy-devant Ingenieur & Sergent d'Artillerie en Portugal.
 • Brantsma, G.F., cavalerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Aken, J.H.P. van
 • Del Modo Di Fortificar Le Citta. Trattato Di M. Giovan Battista De' Zanchi Da Pesaro. Al Sereniss. Et Invittiss. Re Massimiliano d' Austria, Re di Boemia.
 • Erster Band.
 • L'Art De Lever Les Plans De tout ce qui a rapport à la guerre & à l'architecture civile & champêtre. Par M. Dupain De Montesson, Capitaine d'Infanterie, Pensionnaire du Roi, & Ingénieur de ses Camps & Armées. Troisième Edition, Corrigée & augmentée.
 • Quarles van Ufford, Jhr. K.F.
 • Ruijs, A.
 • Système Militaire De La Prusse, Et Principes de la Tactique actuelle des Troupes les plus perfectionnées. Extrait De La Monarchie Prussienne. Par Le Comte De Mirabeau.
 • Practycke Der Nederlansche Rechten Vande Daghelijcksche soo Civile als Criminele questien, Gecolligeert bij Bernhard Van Zutphen Advocaet voor den Ed: Hove Provinciael. Van Vtrecht.
 • Roozendaal, K., infanterie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Wieringa
 • Oostende Vermaerde, gheweldighe, lanckduyrighe, ende Bloedighe Belegheringhe, Bestorminghe ende stoute Aenvallen: Mitsgaders De Manlijcke, Cloecke ende Dappere teghenweer ende Defensie by den Belegerden, meer dan drie volle Jaren langh Clockmoedelijcken ghedaen, inde Jaren 1601. 1602. 1603. ende 1604. Waerachtelick beschreven door Philippe Fleming, Auditeur van het Garnisoen aldaer gheweest zijnde, den tijdt van 13. Jaren, ende Secretaris vande Gouverneurs, hebbende hem ghestadich gheduyrende de Belegheringhe binnen derselver Stede ghehouden.
 • Zesde Deel.
 • Eerste Deel.
 • Seyffardt, A.L.W.
 • Wenninger, L.M.J.
 • Nieuwe Manier Van Vestingbou, Hoe men alle Regulare en Irregulare Vestingen met hare Buytenwerken na haer behoorlijke Proportie, sonder eenige Rekeninge, door den Gemeenen Cirkel op een nieuwe en gansch lichte manier tekenen, afsteken en opbouwen sal. Van nieuws van den Autheur selve, met het Offensive en Defensive vermeerdert, en door de Tabulae Sinuum uytgerekent, en met nodige Demonstratien en Figuren allen Liefhebbers deser Kunst verrijkt. Door Pieter Bekker van Hervord, Ingenieur. En nu uyt 't Hoogduyts in 't Nederduyts getrouwelijk overgeset.
 • Tableau De L'Histoire Des Princes Et Principavté D'Orange. Divisé en quatre Parties Selon les quatre Races qui y ont regné Souverainement depuis l'an 793. Commençant A Gvillavme Av Cornet Premier Prince d'Orange. Jusques A Frederich Henry De Nassav à present Regnant. Illustré de ses Genealogies & enrichi de plusieurs belles Antiquités avec leurs Tailles douces.
 • Sauressig, J.D.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), cavalerie, Hamming, J.
 • Wilhelmina (koningin der Nederlanden)