• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Heijl, J.H.
 • Brutel de la Rivière, C.J.E.
 • Hoekwater, C., Rijdende artillerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Beginnende Met d'opdracht der selve Landen, gedaen by Keyser Karel den Vijfden, aen sijnen Soon Konink Philippus van Spanjen, en eindigende met het einde van 't jaer MDC, Waerachtelijk en onpartijdelijk beschreven door Pieter Bor Christiaensz: In XXXVII Boeken, en IV Stukken verdeelt. Verciert met verscheide Afbeeldingen van vermaerde Mannen en Printen der voornaemste Geschiedenissen: Voorts Met Een Byvoeghsel Van Autentyke Stukken En nieuwe Registers vermeerdert. Het Eerste Stuk.
 • Rost. v. Tonningen, M.B.
 • Lamser, Van
 • Depuis La Treve De 1609, Ou Finit Grotius Jusqu'a Notre Tems. Par M. De La Neuville. Tome I.
 • Tome XII.
 • Reflexions Militaires Sur Differens Objets De La Guerre. Par G.K. Avec Des Figures.
 • Leeven en Daaden Der Doorluchtigste Zee-Helden, Beginnende met de Tocht na Damiaten, Voorgevallen in den Jare 1217. En eindigende met den beroemden Admirael M.A. de Ruyter, Hartog, Ridd. &c. Vertoonende alle de voornaemste Zeedaden die de Hollanders en Zeelanders &c. van haer begin aen, loffelijck tegens hun vyanden verricht hebben; nevens veel vreemde Voorvallen, dappere Heldedaden, stoutmoedige Bestieringen, en swaere Zeeslagen, &c. Naeukeurigh, uyt veele geloofwaerdige Schriften, en Authentijcke Stucken, by een gebracht, en beschreven, Door V.D.B. Met veele curieuse koopere Plaeten verciert.
 • Premiere Partie.
 • Oostinga, N.A.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Dillié, A.
 • Jacquot, T.J.
 • Froeling, J.A.F.
 • Blaauw, A.H.P.
 • Turpin und Le Febvre Zum Taschenbuche. Worinnen die Zeichnungen und Anweisungen der Bewegungen eines Heeres oder Corps, in den meisten Fällen; imgleichen die Arbeiten bey Belagerungen und Vertheidigungen eines vesten Platzes deutlich und verständlich anzutreffen sind.
 • Eerste Deel.
 • Ryen, J.M.J. van
 • Prins, H.
 • L'Architectvre Militaire Moderne, Ou Fortification: Confirmée par diverses histoires tant anciennes que nouvelles, & enrichie des Figures des principales Forteresses qui sont en l'Europe, par Matthias Dögen, Natif de Drambourg en la Marche. Mise en François par Helie Poirier, Parisien.
 • Stolk, Mr. C.E.
 • Tome Premier.
 • Artillerie, C'est a dire: Vraye Instrvction De L'Artillerie Et De Toutes Ses Appartenances. Avec Vne Declaration De Tovt Ce Qvi Est De L'Office D'Vn General D'Icelle, Tant En Vn Siege, Qv'En un lieu assiegé. Item des batteries, contrebatteries, ponts, mines & galleries, & de toutes sortes des machines requises au train: Avec vn enseignement de preparer toutes sortes des feux artificiels, tant pour resiouyr les amis, que pour molester & endommager, & par eau & par terre les ennemis. Le tout recueilly de l'experience, es guerres du Pays-bas & publié en langue Espagnolle. Par Diego Ufano Capitaine de l'artillerie au Chasteau d'Anvers. Mais maintenant traduit en langue Françoise, & orné de belles & necessaires figures.
 • Vijfde Deel.
 • De Belegering En Verdediging Van De Willemstad, In Maart MDCCXCIII. Beschreeven Door Pieter Van Oldenborgh, Secretaris en Penningmeester der Steede en Landen van Willemstad. Met Afbeeldingen.
 • Bennekom, W.J.C. van
 • Reglement Op Den Guarnisoens-Dienst Voor De Armée, In Dienst Van De Republiek Der Vereenigde Nederlanden. Gearresteerd by het Committé tot de Algemeene zaaken van het Bondgenootschap te Lande, den 8sten Juny 1796. Het Tweede Jaar Der Bataafsche Vryheid.
 • Sethe, C.D.H.
 • Le Mareschal De Bataille. Contenant Le Maniment Des Armes. Les Evolvtions. Plusieurs Bataillons, tant contre l'Infanterie que contre la Cavalerie. Divers Ordres De Batailles. Avec un bref discours sur les considerations que doit avoir un Souverain, avant que de commencer la guerre. Et un abregé des functions de Generaux d'Armées, de Mareschaux de Camp, & autres principales Charges d'icelles. Dedie' Av Roy. Inventé & Recueilly par le Sieur de Lostelneav, Mareschal de Bataille des Camps & Armées de sa Majesté, & Sergent major de ses Gardes Françoises.
 • Het Nederlants Schoutoneel, Waer in Kortelijk vertoont wordt 't begin en voortgangh des Oorlogs, die de Koningen van Vrankrijk en Engelant, mitsgaders de Bisschoppen van Munster en Keulen, tegens de Vereenigde Nederlanden, nevens hare Bontgenoten, hebben gevoert. Beginnende met het Jaer 1672. en Eyndigende met het Gesantschap van Hare Ho: Mo: de Heeren Staten, door de Heer van Beverningh, aen de Koningh van Vrankrijk gedaen den 1 Juny 1678. Alles met Staetkundige aenmerkingen en Historische vergelijkingen versien. Door H.J.S.
 • Plans Et Journaux Des Sieges De La Derniere Guerre De Flandres, Rassemblés Par Deux Capitaines Etrangers Au Service De France.
 • Couvée, J.J.H.W.
 • By His Majesty's command. Adjutant General's office, 1st December, 1796. Rules And Regulations For The Sword Exercise Of The Cavalry.
 • Vinkhuyzen, G.L.
 • Neu abgeändertes Exerzir-Reglement für die gesammte Kaiserl. Königl. Cavallerie.
 • Krol, W.
 • Jorritsma, T.J.
 • Nouvelle edition revûë, corrigée & augmentée d'un Supplement. Tome Premier.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Barneveld, J.T. van, huzaar (Wapen der Cavalerie)
 • Eerste Deel.
 • Goffin van der Star, C.P.
 • Het Wiskonstig Werpen Der Bombens. In 't Fransch beschreeven door de Heer Blondel, En in de Nederlandtse Tael gebracht door Theod. De Bayonville. Ordinair Ingenieur ten dienste deser Landen. En voor den selven gedruckt
 • Premiere Partie.