• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Krychshandelinge. Ghedaen by den Heere van Praissac. Daer in gheleert wert hoe een Prince aengaen sal om oorlogh te voeren, een Legher op rechten, dat te doen marcheeren en logeeren: Om te doen vechten: De Steden verstercken ende die bewaren: Hoemen die overvalt door Petards, etc. Insghelijcx hoemen die belegheren, overweldighen ende uythongheren sal: van de bescherminghe tegen Petards, overrompelinghe ende verraderije: hoe men een belegh wederstaen sal, ende hem daer teghen beschermen: Oock te wachten voor uythongeren: Mede hoe men onderstant doen sal, oft den selven beletten: Tghebruyck van't Gheschut: d'Officien des krijchsvolcx: Van't Buscruyt en Vier-Wercken: Krijchs-Ordeninghe der Griecken: Krijchs-Ordeninghe der Romeynen: Ende maniere om alle soorten van Bataillons te stellen, &c. Overgheset uyt de Fransche Tale in Nederduyts, Door Zacharias Heyns.
 • Eerste Deel.
 • Vleuten, L.C. van
 • Leertouwer, H.
 • Den Engelsen en Munstersen Oorlogh, Tegen de Vrye Vereenighde Nederlanden. Beginnende in den Iare 1664. en eyndigende met het sluyten van de Vrede tot Breda, Anno 1667. In 't kort beschreven. Met de autenthijcke stucken en Brieven, van die gene, die den Oorlogh en Vredehandel self hebben by gewoont. Nevens een Inleydingh, bevattende de Ballinghschap en Herstellingh van den tegenwoordigen Koningh van Engelandt. Verbetert, en met verscheyde Kopere Figuren verçiert.
 • Avertimenti Et Essamini Intorno A Qvelle Cose Che Richiede A Vn Bombardiero, Cosi circa all'Artegliaria, come anco a fuochi arteficiati. Di Girolamo Cataneo Novarese. Da lui, in questa seconda impressione, in diuersi luoghi ampliati.
 • Goede, H. de
 • Cocq D'Armandville, P.F.a. le
 • La Ioyevse & magnifique Entre'e de Monseigneur François Fils De France, Et Frere Vnicqve Dv Roy, par la grace de Dieu, Dvc De Brabant, d'Anjou, Alençon, Berri, &c. en sa tres-renommée ville D'Anvers.
 • Nouhuys, G.H. van, 3e Regiment Huzaren (1867-1922), Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Alla Maesta Cesarea Di Ferdinado II. Diffesa et offesa delle piazze Di Pietro Paolo Floriani Da Macerata
 • Ruysch Lehman de Lehnsfeld, H.A.
 • Tenhaef, T.H.
 • L'Art De Jetter Les Bombes. Par Monsieur Blondel, Marechal de Camp aux Armées du Roy.
 • Vries, A.A. de
 • Roëll, Jhr. W.A.
 • Bont, G.K.H. de
 • Tome Premier.
 • Réflexions Sur Les Préjugés Militaires Par Le Marquis De Brezé Adjutant Général De Cavalerie Au Service Du Roi De Sardaigne.
 • Tome Second.
 • [Tome II] Escrite En Latin Par Famianvs Strada, De La Compagnie De Iesvs. Seconde Decade, Mise En Francois Par P. Dv Ryer.
 • Jansen, A.P.W.
 • Tweede Deel.
 • Corpus Juris Militaris, Waer in begrepen 't Hollandts Krijgs-Recht En Articul-Brief Met nodige Aenmerckingen ende Rechtsgronden verclaert Door P. Pappum van Tratsberg JC. Voor desen gedrukt, en nu uyt t'Hoog-duyts daer by gedaen Keysers Maximiliani II. Artikel-Brief, Met XXXIII. Artikelen uyt Caroli V. Pijnlicke Hals-gerichts Ordonning: Nevens Sweedisch, Deenemarckisch, en Switsersche Krijgs-Rechten Alle Oversten, Capiteynen, Bevel-hebbers, en andere Militaire Persoonen, en Reghts-geleerden seer dienstigh en hooghnoodigh.
 • Hustinx, T.W.H.J.M.
 • II. Stück. von J.G. Tielcke, Churfürstl. Sächszl. Artillerie-Hauptmann.
 • Histoire Dv Roy Lovis Le Grand Par les Medailles, Emblêmes, Deuises, Jettons, Inscriptions, Armoiries, et autres Monumens Publics, Recuëillis, et Expliquéz par le Pere Clavde-Francois Menestrier De La Compagnie De Iesvs. N.E. Augmentée de 5. Planches.
 • Negende Deel.
 • Velden, M. van der
 • Nederlantsche Historie. Eerste Boeck, Behelsende De eerste veranderingen in de Godsdienst ende leere, neffen de harde vervolgingen daer over ontstaen in de Nederlanden, voor ende tot de tijden toe van Keiser Karel de Viifde.
 • Premiere Partie.
 • Omme, L.G. van
 • Tome Premier.
 • Sprenger, J.J., 3e Regiment Huzaren (1867-1922), Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Art De La Guerre Par Principes Et Par Regles. Ouvrage de M. Le Marechal De Puysegur Mis au jour par M. Le Marquis De Puysegur Son fils, Brigadier des Armées du Roy, Colonel du Regiment de Vexin. Seconde Partie.
 • La Nouvelle Fortification, De Nicolas Goldman.
 • Dinaux, T.E.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Bruijn, Gerardus Antonius de, infanterie
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Diemont, J.R.
 • Schilham, G.C.
 • Nouvelle Fortification Françoise, Espagnole, Italienne & Hollandoise. Ou Recueil De Differentes Manieres de Fortifier en Europe. Composé par Mr.* * * Ouvrage tout nouveau. Avec des Figures en Tailledouce.
 • Twaalfde Deel.
 • Vierzen, J.
 • Tome Troisiéme. Contenant Les noms, charges & devoirs des Officiers d'Infanterie, de Cavalerie & d; Artillerie. Des Evolutions nouvelles. De l'Artillerie, & composition des Poudres, avec celle de toute sorte de Feux d'Artifices. Des Instruments qui servent, ou à la defense, ou à l'attaque des Places, Villes & Châteaux. De la marche & conduite des Troupes & Armées. Du campement pour les Sieges; & de l'attaque des Places, Villes & Châteaux. De la defence des Places, contre toutes sortes de Sieges & d'Attaques, De la Capitulation & Reddition des Places. De la Milice des Turcs, de leur maniere de faire la guerre, d'attaquer, & de défendre les Places. Dediez Au Roy. Par Allain Manesson Mallet, Maistre de Mathematiques des Pages de la petite Ecurie de sa Majesté, cy-devant Ingenieur & Sergent d'Artillerie en Portugal.