• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Sauressig, J.D.
 • Opgetooydt, en Volcierdt met de Keurlijkste Helden van Nassou en Oranje; Vervaatende dierzelver Doorlugtigste Huyzen haar Opkompst en Voortgang: Dog voornaamentlijk zoo veel aangaat de onvergelijkkelijke daaden dier Helden in het herstellen en beschermen der Vereenigde Provincyen haar Vryheydt: Gestoffeerdt met verscheyde Koopere Plaaten.
 • Tome I.
 • Hannema, J.D.
 • Pensées Sur La Tactique, Et La Stratégique Ou Vrais Principes De La Science Militaire Par Le Marquis De Silva Officier Dans L'Etat Major De L'Armée Du Roi De Sardaigne.
 • Versterckte Vesting, Uytgevonden In velerley voorvallen, en geobserveert in dese laeste Oorloogen, soo in de Vereenigde Nederlanden, als in Vranckryck, Dvyts -Lant, Italien, Dalmatien, Albanien. en die daer aengelegen landen, door Henrick Rvse, Ingenieur, en Capitein over een Compagnie voetknechten der Stadt Amsterdam.
 • Pommeren, C.P. van
 • ander Theil. Von Wagenburgt vmb die Veldleger, Wie man die schliessen, sich darein verschantzen, wider auffbrechen, vnnd ein Statt oder Festung mit vortheil Belägern, vmbschantzen, vnd vntergraben soll: Auch welcher gestalt Stätt, Schlösser, vnd andere Gebäuw, in vnd ausserhalb Feindts nöhten, nützlich mögen erbauwet, bewahrt, vnd nach notturfft versehen werden: Vnd was zu einem gantzen Feldzug, an Munition, Personen vnd Vnkosten gehörig. Item, von allerley Geschütz vnd Feuwerwerck, nach Geometrischer art zugebrauchen: Wie man schädliche vnd Lustfeuwer werffen, den Salpeter vnd Puluer zubereiten vnd erhalten soll, vnd wie Zeughäuser verwart, erhalten, vnnd ein gewaltiger Hauff in guter Ordnung, mit nothwendigen Artickeln soll versehen vnnd regiert werden. Alles mit schönen Figuren gezieret vnd an Tag geben, Durch Leonhardt Fronsperger. Allen Kriegszuerständigen auch Bauwmeistern, vnd andern Kunstliebenden, hochnothwendig zu wissen, &.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Dijxhoorn, L.C., artillerie
 • Tweede Stuck.
 • Artis Magnæ Artilleriæ Pars Prima Auctore Casimiro Siemienowicz Equite Lithuano olim Artil: Reg: Polon: Propræfecte
 • Bloemer, H.J.M.
 • Verdooren, E.L.G.J.
 • Staay, T.T. van der
 • Surie, H.G.
 • Reusenbrink, H.G.A.J.
 • seinem Lehrgebäude von der Colonne deutlich und gründlich abgehandelt und in vielen Kupferstichen vorgestellt hat. Uebersetzt von Anthon Leopold von Oelsnitz Lieutenant bey dem Königlichen Preussischen Infanterieregiment von Haack. Erster Theil. Mit Königl. Preussischem allergnädigsten Privilegio.
 • Struys, G.
 • The First Part Of The Principles Of The Art Military, Practised in the Warres of the United Netherlands, vnder the Commaund of his Highnesse the Prince of Orange, our Captaine Generall. For so much as concernes the duties of a Souldier, and the Officers of a Companie of Foote, as also of a troupe of Horse, and the exercising of them through their severall Motions. Represented by Figvure The Word of Commaund and Demonstration. Composed by Captaine Henry Hexham, Quartermaster to the Honourable Colonell Goring.
 • Descripcion De Los Canales Imperial De Aragon, I Real De Tauste Dedicada A Los Augustos Soberanos D. Carlos IV. Id. Maria Luisa De Borbon Por el actuel Protector por S. Magestad de ambos Canales El Conde De Sastago.
 • Nuijs, C.W.J.
 • Hendrik, Heinrich Wladimir Albrecht Ernst
 • Schieffelers, J.G.H.
 • Eerste Deels Eerste Stuk.
 • Röell, Jhr. J.H.
 • Tome Premier.
 • Traité Des Armes Dédié Au Roy, Par Le Sr. P.J.F. Girard, Ancien Officier de Marine: Enseignant La Maniere De Combattre De L'Epée De pointe seule, toutes les Gardes étrangeres, l'Espadon, les Piques, Hallebardes, Bayonnettes au bout du Fusil, Fleaux brisés & Bâtons à deux bouts: Ensemble à faire de bonne grace les Saluts de l'Esponton, l'Exercise du Fusil & celui de la Grénadiere, tels qu'ils se pratiquent aujourd'huy dans l'Art Militaire de France. Orné De Figures En Taille Douce.
 • Verhandeling Over De Metselary In Vestingwerken, Behelzende Een Nieuw Project Met Derzelver Verdediging En Het Gene Een Ingenieur Noodig Te Weten En Waar Te Nemen Heeft In Het Doen Bouwen Van De Muragie Der Vestingwerken. Uit De Beschouwinge En Ondervindinge Te Samen Gesteld, Door Cornelis Redelykheid. Met Koperen Platen.
 • Phaff, M.F.J.
 • Tome XI.
 • Stevels, J.
 • Architectvra Von Vestungen. Wie die zu vnsern zeiten mögen erbawen werden, an Stätten Schlössern, vñ Clussen, zu Wasser, Land, Berg vñ Thal, mit jren Bollwercken, Caualiren, Streichen, Gräben vnd Leuffen, sampt deren gantzen anhang, vnd nutzbarkeit, auch wie die Gegenwehr zu gebrauchen, was für Geschütz dahin gehörig, vnnd wie es geordnet, vnd gebraucht werden soll, alles auss grund vnd deren Fundamenten. Sampt den Grund Rissen, Visierungen, vnd Auffzügen für Augen gestellt. Durch Daniel Speckle, der Statt Strassburg bestellten Bawmeister. Mit Röm: Key: May: Freyheit, auff zehen Iar.
 • Nouvelles Methodes pour Fortifier les Places, & pour Remedier à la Foiblesse des Anciennes. Ouvrage Divisé en cinq Parties, & orné de plusieurs Figures en Taille-douce; Avec Une Introduction de ce que chaque Officier d'Infanterie devroit scavoir de la Fortification, & en quoi consiste le fort & le foible des Places; de même du Scavoir d'un Ingenieur & Directeur des Fortifications, & de ce qu'il doit observer dans les Projets & l'Execution des Travaux; avec plusieurs Remarques sur ce sujet. Par Jean Antoine D'Herbort, Major; Gentilhomme de Chambre; & Directeur General des Bâtiments de S.A.S. Monseigneur le Duc de Wurtemberg.
 • Het Nieuwe Licht Der Bosschieterye; Zynde een volkomen Onderwysinge van het Konstapelschap, so ter Zee als te Lande, alles Schriftelyk opgelost, ende doorgaans ingebragt eenige Tafelen, daar door alle Exempelen seer vaardig ende gemakkelyk werden opgelost, sonder eenige Rekening. Noyt voor desen de Konstapels in eenige Boeken soo klaar en volkomen voorgeschreven. Door Gerrit van der Tollen, in zyn Leven Mathematicus, eertyds voor Schipper ter Zee gevaren.
 • Eerste Deel.
 • Elout, A.
 • Lucardie, D.M.
 • Den Arbeid van Mars. Of Nieuwe Vesting-Bouw, soo wel Geregelde als Ongeregelde. In drie stukken verdeelt. Het eerste leert het bouwen van Geregelde Plaetsen, Vestingen en Buitenwerken, 't zy op het Papier, 't zy op het Veld, met de wijse van allerlei Platte-Gronden te trekken, en de beslote Steden te versterken; gesticht in Vlakten, in Dalen, op Bergen, in Moerassen; omringt van Poelen, Staende Wateren, Rivieren; of aen de Zee gelegen. Het tweede geeft verscheide Bouw-regelen om allerlei Steden te versterken, volgens Errard, Marollois, Fritach, Stevyn, Dogen, Sardy, Deville, Faber, en de Graef van Pagan, en maekt vergelijkking tusschen hare Bouwingen, en die des Autheurs. Het laetste toont de stoffen dienende tot het opwerpen van Wallen, Borstweringen, en Hoornwerken: verklaert de middelen om die te verdedigen; geeft de stijl Om Belegering te leggen, Steden te beschieten, Afsnijdingen te maken, tot den Storm aen te vallen; en handelt om een Leger te schikken, met Nieuwe Bestieringen te oeffenen. Door Allain Manesson Mallet, van Parijs, Veld en Legermeter des Konings van Portugael, genoemt Sergeant Major van 't Geschut in de Provintie Alentejo. Uit het Frans vertaelt.
 • Fehrmann
 • Wall Bake, A.M.A. van de, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Vervolch Vande Nederlantsche Oorloghen beroerten, ende Borgerlycke oneenicheyden zedert het innemen van Breda, met het Turfschip tot de comste van den Cardinael Albertus van Oostenrijck. toe warachtich en onpartijdelijck beschreven door Pieter Bor Christiaenszoon.
 • Etat Général Des Troupes De France, Sur pied en Mai 1748. Avec le traitement qui leur est fait tant en quartier d'hiver qu'en campagne, suivant les ordonnances du Roi.
 • Tome Premier.
 • Histoire De La Campagne Des Prussiens En Hollande En M DCC LXXXVII. Par Théodore Philippe De Pfau, Major-Général Et Quartier-Mestre-Général Au Service Du Roi De Prusse, Chevalier De L'Ordre Pour Le Mérite. Traduite De L'Allemand. Enrichie De Plans Et De Cartes.
 • Snouckaert van Schauburg, Baron A.C., cavalerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Spirlet, F.E.