• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Op de Musiciens ofte van ouds Stads Trompers.
 • Nouveaux Plans Et Projets De Fortifications, Pour Défendre Et Attaquer Les Places. Par le Sr. Landsberg, ci-devant Ingenieur au service de Leurs Heutes Puissances.
 • Les Reveries Ou Mémoires Sur L'Art De La Guerre De Maurice Comte de Saxe, Duc De Courlande Et De Semigalle, Maréchal-General Des Arme'es De S.M.T.C. &c. &c. &c. dediés a messieurs les officiers generaux par Mr. De Bonneville Capitaine Ingenieur de Campagne de Sa Majesté le Roi de Prusse.
 • Otten, G.J.
 • Hensbergen, P.Th.
 • De Belegering, En 'T Ontset Der Stadt Leyden, Geschied in den Jare 1574. beginnende den 27. Mey, en eindigende den 3 October daar aan volgende. Naar 't leven afgebeeld door Reinerius Bontius. Treur - Bly - Einde - Spel. Nieuwelyks overzien, en van grote fouten gesuyvert, en met schoone Figuren, nevens alle Vertooningen zoo voor, in, als na het Spel.
 • Lingbeek, W.G.
 • Hoek, G.D.
 • Articul-brief Ofte Wacht-Ordeninge, Des Borgelyken Regiments Binnen Groningen. Zoo en als dezelve nu van Nieuws nagezien, verbetert ende vermeerdert is, by de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt der voorsz. Stadt.
 • Het Ontroerde Nederlandt, Door de Wapenen des Konings van Vrankryk, Dat is Een Waarachtigh Verhaal Van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen Oorlogh, Tegen de Vereenigde Nederlanden, Met desselfs Binnelandtse Beroerten. Daer in naukeuriglijk, alle der zelver Voorvallen worden verhandelt. Door een Liefhebber der waarheydt, uyt eenige authentijke Stukken, Schriften, Oog- en Oor-getuygen, beschreven, en te zamen gestelt. Met verscheyde Figuren verciert, nooyt voor dezen gedrukt.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Diepenhuis, L.G., Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(1830-1950)
 • Klerk, A.M. de
 • Pufkes, C.J.
 • Dertiende Deel.
 • Perspective contenant la Theorie, et Practicqve, d'icelle. par Sam. Marolois.
 • Wacht-ordening Des Burgerlyken Regiments Binnen Groningen. Op nieuws herzien, verbeeterd en vermeerderd door Hun Edele Mogende de H. Heeren Burgemeesteren en de Raad der Stad Groningen.
 • Hendriksz, L.M.H.
 • Wapenhandelinghe Van Roers. Mvsqvetten. Ende Spiessen. Achtervolgende De' Ordre Van Zijn Excellentie Maurits Prince van Orangie Graue van Nassau. &c Gouverneur ende Capiteijn Generael ouer Gelderlant Hollant Zeelant Vtrecht Overijssel &c Figvirlyck Vutgebeelt Door Jacob de Gheijn. Met schriftelijcke onderrechtingk Ten dienste van alle Capiteijnen ende bevelhebbers, om hier wt hun jonge oft oneruaren soldaten de volcomen handelinge vandese wapenen te beter aentewijsen.
 • Duisberg, W.J. van
 • Oorlogs-monument bij dit Ontzettend Jaar, 1794. En Hooge Belangen Van Staat En Regeering, Thans en Voortaan.
 • Brantsma, Willem J.J.
 • L'Erudition Universelle Militaire, Ou Analyse Abrégée De Toutes Les Sciences Et Parties Militaires. Par Jean Henri Baron Ecker d'Eckhoff.
 • Mestingh, Dr. D.
 • Zesde Deel.
 • Krenning, J.C.
 • Tome Cinquieme.
 • Körndorffer, J.J.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Regiment Dragonders, Vaynes van Brakell, Jhr. W.G.L. de
 • Theorie Nouvelle Sur Le Mecanisme De L'Artillerie. Dedié Au Roy De Sardaigne. Par M. Dulacq, Capitaine d'Artillerie de Sa Majesté le Roy de Sardaigne.
 • Suchtelen, Jhr. J. van
 • Kriegs-Ingenieur-Artillerie- und See-Lexicon, Worinnen Alles was einem Officier, Ingenieur, Artilleristen, und Seefahrenden, wie nicht weniger einem iedweden, absonderlich bey Lesung der Zeitungen, auch anderer Staats- und Historischen Schrifften, aus der Historie, Geographie, Arithmetique, Geometrie, Civil- und Militair - Bau-Kunst, Artillerie, Mechanique, &c. item von der Marine oder dem See-Wesen, Bergwercks-Sachen, Unterscheid der Meilen und Stunden, Maasz und Gewichte, &c. zu wissen nöthig, sattsam erkläret, und mit dazu dienlichen Kupffern erläutert ist: Ingleichen Die verschiedenen Arten derer Soldaten, sowihl zu Fuss als zu Pferde deren Rüstung und Gewehr, von den ältesten Zeiten an bis hieher, wie nicht weniger deren Eintheilung ihrere Chargen zu Lande und zur ee, nebst dererselben mancherley Arten von schlacht-Ordnungen, Belagerungen und Defendirungen dr Platze, item allerhand Arten derer Alten, sowohl als neuen Fortificationen; wie auch die verschiedenen Arten der Schiffe und deren Eintheilung. Nebst einem Geographischen Anhang von Ländern, Städten, Seen, Flüssen, Festungen, &c. in verschiedenen Sprachen. Ingleichen einer hinlänglichen Nachricht von denen in- und ausserhalb Europa gebräuchlichen Müntz-Sorten, nach dem Werth der Sächsischen ausgerechnet, alles nach Alphabetischer Ordnung mit Fleiss zusammen getragen, Und mit allergnädigster Bewilligung Zum Gebrauch Ihro Königlichen hoheiten, des Königlichen und Chur-Prinssens zu Sachsen herausgegeben von Johann Rudolph Fäsch, könl. Poln. und Churfl. Sächsis. ingenieur-Obrist-Lieutenant. Mit Röm. Kayserl. auch Königl. Pohln. und Churfl. Sächs. allergnädigsten Privilegiis.
 • La Lau, H.L., Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(1830-1950)
 • Twaalfde Deel.
 • Walpot, G.M.A.
 • Architecture Militaire, Ou L'Art De Fortifier Les Villes, De quelle assiette ou figure qu'elles soient; Avec les noms, les maximes & les instructions nécessaires à ce sujet, les sentimens des Auteurs anciens & modernes, leur idée, leurs principes & leurs constructions, la maniére d'aujourd'hui d'assiéger les Places & de les deffendre, suivie d'une nouvelle méthode pour fortifier les plus puissantes Villes de l'Europe, en diminuant le nombre des Ouvrages sans rien diminuer de leur terrain, ni de leurs forces. Suivi D'Un Abrege De Geometrie. Par le Chevalier de Saint Julien.
 • Nieuwenhuys, H., artillerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Fortification Ov Architectvre Militaire tant offensive que defensive; Suputee et dessignee Par Samuel Marolois
 • Spiegel van Staat Des Vereenigde Nederlands. Waar in De Macht en 't Vry Bestier, Van yder der Zeven Verbonde Provincien en haar byzondere Steeden, Zo in Rechten als Regeeringen werd ontvouwd. Aanwyzende Aan, de In, en Uytheemschen, alle de Hooge en Lage Rechtbanken, Collegien en Ampten, dewelke in de zelve, tot dienst van den Staat, en het Recht, zyn ingesteld. Hoe, wanneer en waar, voor de zelve yets te verrichten is. Door Mr: Romyn De Hooghe. Eerste Deel.
 • Tome Second. Contenant les Preuves en trois Parties.
 • Memoires De Frederic Henri Prince D'Orange. Qui contiennent ses Expéditions Militaires depuis 1621. jusquà l'Année 1646. Enrichis du Portrait du Prince et de Figures representant ses Actions les plus Memorables Déssinées et Gravées par Bernard Picart.
 • Herckenrath, C.Th.
 • Visser, C. de
 • Leonhard Christoph Sturms Architectura Militaris Hypothetico-Eclectica, Oder Gründliche Anleitung zu der Kriegs-Baukunst, Aus den Hypothesibus und Erfindungen der meisten und besten Ingenieurs dargestellet, Und mit 79. Kupfer-Tafeln versehen.
 • Le Bombardier François, Ou Nouvelle Methode De Jetter Les Bombes Avec Precision. Par M. Belidor Commissaire ordinaire de l'Artillerie, Professeur-Royal des Mathematiques aux Ecoles du même Corps, Membre des Academies Royales des Sciences d'Angleterre & de Prusse, Correspondant de celle de Paris.
 • Janssens, jhr. C.
 • Blindenbach, W.L.
 • Haagen, R.C. v.d.
 • Steinmetz, von