• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • L'Art Militaire, Pour L'Infanterie Au quel est monstre. I. Le maniement du Mousquet et de la Pique. II. L'exercice d'une Compagnie toute parfaite selon la pratique du Tresillustre et Tresexcellent Chef de guerre Maurice Prince d'Orange, etc. Declaré augmeté et corrigé. III. Nouvelles Ordonnance de Batailles d'une Compagnie, et d'un Regimen tout entier, et d'une singuliere sorte d'ailes pour une Compagnie et entier Regimen comment il faut repartir les quartiers pour un camp et ce qu'on doibt en outre cognoistre en un Regimen. IV. La discipline militaire, qui jusqu'à present á esté usitée. Par Iean Iaques de Walhausen, Principal Capitaine des Gardes, le tout representé par belles figures gravees en cuivre. Derniere Edition, reveüe, corrigée et toutes les Figures et Cartes renouvellées. Et tout mis en meilleur ordre selon la nature de la vraye science militaire.
 • Eerste Deel.
 • Couvée, J.J.H.W.
 • Genderen Stort, P. van
 • Eerste Deel.
 • Klinkenberg, L.J.
 • Visser, S.P.
 • Vertoogh Van de Kryghs-Oeffeninge, Soo in 't particulier van Musquet en Spies, Als in 't generael van een Corpus of Gros der Compagnien te Voet van de Guardes, van de Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslant. Als mede eenige aenwysinge, omme Regiments-gewijs in ordre tegens den anderen te staen, met verscheyde forme van Bataillies, die in den jare 1668. zijn gestelt in 't exerceren van de Militie, uytgedruckt door hondert soo groote als kleyne Koopere Platen, in drien verdeelt, By een gevoeght door Johan Boxel, Capitain Lt. over de Compagnie Coll. van de Guardes van haer Ed: Groot Mogentheden, Sergeant-Majoor van 't Guarnisoen.
 • Academie de L'Espée de Girard Thibault d'Anvers. ou se demonstrent Par Reigles Mathematiques Sur le fondement d'un Cercle Mysterieux La Theorie Et Pratique des vrais et iusqu'a present incognus secrets Du Maniement Des Armes A Pied Et A Cheval.
 • Het Derde Boeck Der Kryghs-Oeffeninge, VVaer in klaer ende duydelijck wordt aengewesen; voor eerst, de manier en gewoonte van de dracht der Wapenen, onder de Compagnien Guardes van de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt; 't marcheren en staen in ordre met de Compagnien ende de Regimenten, met verscheyde aenwysingen, om sich in Bataillie of Slagh-ordre te stellen, tegens de Ruyterye.
 • Cartall, C.W.J.
 • Schuilenburg, F.
 • Libro Nvovo Di Fortificare, Offendere, Et Difendere. Con Il Modo Di Fare Gli Alloggiamenti Campali. Di Girolamo Cataneo Novarese; Da lui nouamente, in questa seconda impressione, emendato; & ampliato in piu luoghi di molte aggionte.
 • Corona, E Palma Militare Di Artiglieria, Et Fortificationi. Nellaquale si tratta dell'Inuentione di essa; e dell'operare nelle fattioni da Terra, e Mare; fuochi artificiati da Giuoco, e Guerra; & d'vn Nuouno instrumento per misurare distanze. Con vn Trattato della Fortificatione Moderna, e delli errori scoperti nelle fortezze Antiche; tutto à proposito per detto essercitio dell'Artiglieria, con diffegni apparenti, & intelligibili. Nuouamente composta, e data in luce dallo Strenuo Alessandro Capo Bianco Vicentino. Aggiuntoui il modo di esercitar il Soldato, di Picha, & Moschetto. Del Colonel Dvrante. Dalla Figura posta quì di sotto si dimostra la Corona sopra la Fortezza, venendosi ad inferire, che priuatosi il Soldato delle Edificationi, Fortificationi, e Riparationi, poco vagliono le sue forze. E medesimamente la Palma sopra l'Artiglieria; come quella, per laquale tanto abbonda al Soldato animo, e speranza di Vittoria. Con Privilegio.
 • Vierde Deel.
 • Histoire De La Campagne De M. Le Prince De Condé, En Flandre En 1674; Précédée d'un Tableau Historique de la Guerre de Hollande jusqu'à cette époque: Ouvrage Enrichi De Plans Et De cartes, Dédié Et Présenté Au Roi, Par le Chevalier De Beaurain, Géographe de Sa Majesté, & son Pensionnaire.
 • Frijling, Dr. J.B.P.
 • Brantsma, G.F., cavalerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • [Tome II] Escrite En Latin Par Famianvs Strada, De La Compagnie De Iesvs. Seconde Decade, Mise En Francois Par P. Dv Ryer.
 • Rykens, J.Th.
 • Reflexions Militaires Sur Differens Objets De La Guerre. Par G.K. Avec Des Figures.
 • Atlas. Behelzende alle de Plans Van de Manoeuvres van de Troepen Infanterie van den Staat Van Zyne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince Erfstadhouder. &c.&c.&c. Gearesteert den 4.de February 1771 Nouwkuerig in de Figuure Gebragt Door J: Richard.
 • Obsidio Bredana Armis Philippi IIII. Avspiciis Isabellae Dvctv Ambr. Spinolae Perfecta. Scribebat Hermannvs Hvgo Societatis Iesv. Editio secunda.
 • Epkema, N.F.
 • Divise' En Trois Parties. La premiere, enseigne la Methode de fortifier toutes sortes de Places Regulieres & Irregulieres. La seconde, explique leurs Constructions, selon les plus fameux Auteurs, qui en ont traité jusqu'à present, & donne aussi la maniere de les bâtir. La troisiéme, enseigne les fonctions de la Cavalerie & de l'Infanterie, traite de l'Artillerie, & donne la Methode d'attaquer & de deffendre les Places. Avec un ample détail de la Milice des Turcs, tant pour l'Attaque que pour la Deffence. Ouvrage enrichi de plus de quatre cens Planches gravées en Taille-douce. Dedie' Au Roy. Par Allain Manesson Mallet, Maistre de Mathematiques des Pages de la petite Ecurie de sa Majesté, cy-devant Ingenieur & Sergent Major d'Artillerie en Portugal. Tome Premier.
 • Het Nieuwe Licht Der Bosschieterye; Zynde een volkomen Onderwysinge van het Konstapelschap, so ter Zee als te Lande, alles Schriftelyk opgelost, ende doorgaans ingebragt eenige Tafelen, daar door alle Exempelen seer vaardig ende gemakkelyk werden opgelost, sonder eenige Rekening. Noyt voor desen de Konstapels in eenige Boeken soo klaar en volkomen voorgeschreven. Door Gerrit van der Tollen, in zyn Leven Mathematicus, eertyds voor Schipper ter Zee gevaren.
 • Wijnoldy Daniëls, Th. J.
 • Gendt, E.H.C. van
 • Klaassen, W.C.
 • onbekend
 • Cartel, Auffzüge, Vers und abrisse, so bey der Fürst-lichen Kindtauff, vñ fremdenfest zu Dessa, den 27. und 28. Octob. verlauffenden 1613 Jahrs, In gehaltenem Ringel und Quintanen Rennen, Auch Balletten und Täntzen, den verordneten Herrn Indiciren: Zuförderst aber den Anwesenden Fürstlichen Personen und Ansehenlichen gesandten, Wie auch dem hochlöblichen Frawenzimmer, von unterschiedlichem Compagnien praesentiret worden. Mit den hinzugehörigen Kupferstücken, und derselben erklerung.
 • Der Wahre Vauban, oder der von den Teutschen und Holländern verbesserte Französische Ingenieur, worinnen I. die Arithmetic, II. die Geometrie, III. die off- und deffensiv-Kriegs-Bau-Kunst, nach den Grundsäzen des berühmten Herrn von Vauban, deutlich erkläret: nebst einer ganz neuen Methode zur irregulairen Fortification, mathematisch bewiesen und mit vielen Kupfer-Rissen erläutert von Leonhard Christ. Sturm.
 • Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Meerendeels beschreeven door den Heer Du Mont, Baron de Carelskroon, Historischryver van zyne Keyzerlyke Majesteyt Karel VI. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Eerste Deel.
 • Tome. [VI]
 • Stiemens, C.
 • Rijnders, D.
 • La Ioyevse & magnifique Entre'e de Monseigneur François Fils De France, Et Frere Vnicqve Dv Roy, par la grace de Dieu, Dvc De Brabant, d'Anjou, Alençon, Berri, &c. en sa tres-renommée ville D'Anvers.
 • onbekend
 • Schwartz, Julius von
 • Schuurman, W.J.C.
 • Schröder, L.F.
 • Vervolch Van De Neerlandsche Oorloghen beroerten, ende Borgerlycke oneenicheyden zedert de doot des Princen van Orangien tot het innemen van Breda, daerinne zonderling de gehele Regieringe ten tijden vanden Grave van Leycester warachtelijck ende onpartijdelijck beschreven is. door Pieter Bor Christiaenzoon.
 • Dijserinck, W.
 • Kuipers, P.J.
 • Partie Historique. Prix, 36 liv. broché.
 • Codex Batavus, Waar in het algemeen Kerk-, Publyk, en Burgerlyk Recht van Holland, Zeeland, En het Ressort der Generaliteit, Kortelyk Is Begrepen: Getrokken uit alle de Edicten, Ordonnantien, Placaten, en Resolutien, Voor, en na de Oprechting der Republyk, en wel byzonder der Staatsbestiering van Holland, en West-Vriesland, eerst tot het Jaar 1710, en zedert tot 1724. respective ingesloten, gemaakt, nader verklaard, uitgebreid, en behandeld, volgens de Roomse, En Hedendaegse Rechten, Door Eduard Van Zurck: Met Een Vervolg Der Placaten, Resol. Aanmerkingen, En Andere Vermeerderingen, Van Mr. P. Van Der Schelling. De Vierde Druk. Op nieuws nagezien, van veele fouten gezuiverd, en met eenige byvoegzelen vermeerderd.