• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Contenant la suite de l'histoire détaillée de la Campagne de Jules-César en Espagne contre les Lieutenants de Pompée, Enrichis De Beaucoup De Figures. Par Charles Guischard, nommé Quintus Icilius, Colonel d'Infanterie au service du Roi de Prusse, & Membre de l'Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres de Berlin. Tome Second.
 • Rank, W.M.A.
 • Langenbeck, Arnold Georg Eduard von
 • Artis Magnæ Artilleriæ Pars Prima Auctore Casimiro Siemienowicz Equite Lithuano olim Artil: Reg: Polon: Propræfecte
 • Warners, Ds. C.J.
 • Linde Schotborgh, J. van der
 • Le Droit De La Guerre Et De La Paix Par Hugues Grotius. Nouvelle Traduction, Par Jean Barbeyrac, Professeur en Droit à Groningue, & Membre de la Société Royale des Sciences à Berlin. Avec les Notes De L'Auteur même, qui n'avoient point encore paru en François; & de nouvelles Notes Du Traducteur. Edition Nouvelle, faite d'après en Exemplaire considérablement corrigé, retouché, & augmenté de la main de Mr. J. Barbeyrac. Tome Premier.
 • Extract uyt de Resolutien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden. Vrydag den 19 October 1770.
 • Eene Verhandeling Over De Militaire Discipline. In welke de Plicht van Officiers En Soldaaten, In de verscheide Graden van den Krygsdienst, te Needergestelt en Verklaard is: Door Humphrey Bland, Schildknaap. Luitenant-Colonel van Zyn Majesteits Lyf-Regiment te Paart. En, naar den Tweeden Engelschen Druk, in 't Neederduits Vertaalt, Door Gerard Westerwyk. Met Koopere Platen.
 • Alkema, M.
 • Le Bombardier François, Ou Nouvelle Methode De Jetter Les Bombes Avec Precision. Par M. Belidor Commissaire ordinaire de l'Artillerie, Professeur-Royal des Mathematiques aux E'coles du même Corps, Membre des Academies Royales des Sciences d'Angleterre & de Prusse, Correspondant de celle de Paris.
 • Vosse, van de
 • Ewijk, J.P.J. van
 • Harpen Kuijper, A.L. van
 • Borema, J.P.
 • Meurs, B. van
 • Semeyns, Mr. W.A.
 • Marci Zuerii Boxhornii Historia Obsidionis Bredae, Et Rerum. Anni M DC XXXVII.
 • Traité Du Mouvement Des Projectiles, Appliqué Au Tir Des Bouches A Feu. Par le Citoyen Jean-Louis Lombard, Professeur aux Écoles d'Artillerie à Auxonne.
 • Orsoy Veeren, C.J. van, artillerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Memoires De Mr. Le Marquis De Feuquiere, Lieutenant-General Des Armées Du Roi: Contenans ses Maximes sur la Guerre, & l'application des Exemples aux Maximes. Nouvelle Edition, Revue & corrigée sur l'Original; augmentée de plusieurs Additions considérables; avec Une Vie de l'Auteur donnée par Mr. le Comte de Feuquiére son frére; & enrichie de Plans de Batailles & de Cartes.
 • [Motto] Tome Premier.
 • Hartogh Heijs van Zouteveen, P.S.
 • dritter Theil, Von Schantzen vnnd Befestunngen Vmb die Feldtläger auffzuwerffen vnd zu schlagen: Auch vom Ritter vnd Reutter Rechten, sampt derselben Bestallung vnd FeldtOrdnung: Von vielen erweglichen Kriegsz Artickeln: Vnd welcher massen Zug vnnd Schlachtordnungen zu Wasser vnd Landt angestellt, Sampt aller Kriegszbefelch vnd ämpter beschreibung. Item, der alten Teutschen, auch der Mitternächtigen vnd anderer frembden Völcker Kriegszordnung, Sitten vnd Gebräuch: Mit eynuerleibten vielen nutzlichen Kriegszanschlägen, Listen vnd Practicken, dem Feindt damit ein vortheil abzunemen. Sampt zeitigem Rath vnd Vberschlag gegen den Erbfeindt zugebrauchen. Alles mit augenscheinlichen schönen Figuren gezieret. Leonhart Fronsperger: Allen Oberkeiten, Befelchshabern vnd Kriegszleuten hohes vnd niders Standts, Auch denen so zu schönen Historien lust haben, sehr nutzlich vnd nötig zu wissen, Dann dergleichen vor nie an tag geben.
 • Klerk de Reus, A.L.
 • Muusse, W.J.
 • Barchman Wuytiers, Jhr. D.
 • Negende Deel.
 • Tümpling,Wilhelm, 6. Armeekorps, infanterie
 • Beschrijvinge der Stad Leyden. Inhoudende 't Begin, den voortgang, ende den wasdom der selver: de stichtinghe van de Kercken, Cloosteren, Gasthuysen, ende andere Publijcque gestichten,&c: desgelijcx de oprechtinge van de Academie, en de Collegien Theol. Mitsgaders Verhael van alle de Belegeringen, ende Aenslagen, die de selve Stad zedert den Jaere 1203 geleden heeft. Insonderheyt Historiale Beschrijvinge vande laetste strenge Belegeringe ende ongehoorde Verlossinge, geschiet Anno 1574. Verciert met verscheyden Caerten ende Figuren. Met groote moeijten, uyt verscheyden Schriften ende Papieren by een vergadert, ende beschreven door I.I. Orlers.
 • Tegenwoordige Staat Der Vereenigde Nederlanden; Een En Twintigste Deel; Vervattende het vervolg der Beschryving van Stad En Lande.
 • Ploeger, J.
 • Hollantse Mercurius, Brengende het aenmerckelijkste omtrent de gebeurde Oorlogen, en Verbonts-actien, voorgevallen in den ontrusten Omme-kringh van Europa, Binnen den Jare 1657. Het Achtste Deel.
 • Fortification Ov Architectvre Militaire tant offensive que defensive; Suputee et dessignee Par Samuel Marolois
 • Jacobi Lydii Syntagma Sacrum De Re Militari: Nec Non De Jure Jurando Dissertatio Philologica. Opus Postumum, & multa eruditione commendatum cum figuris aeneis elegantissime incisis, quod nunc primum ex tenebris eruit, notisque Illustravit. Salomon Van Til Theologus Dordracenus.
 • Fredrick Hendrick van Nassauw Prince vã Orangien zyn leven en Bedryf
 • 't Verwerd Europa, Ofte Politijke en Historische Beschryvinge Der waare Fundamenten en Oorsaken van de Oorlogen en Revolutien in Europa, voornamentlijk in en omtrent de Nederlanden zedert den jaare 1664. gecauseert door de gepretendeerde Universele Monarchie der Franschen. Verdeelt in dry Deelen, Waar van het I. Verhandelt het Interest van Staat, so in 't algemeen, als in 't bysonder van yder Potentaat en Republijk in Europa. II. De Fransche Desseynen, Maximen, Kuyperyen aan alle Hoven van 't Christenrijk, haaren Staat, Voordeel, Rijkdom, Proceduyren en Oorlogs-Preparatien tegens de Nederlanden; Als mede de Constitutie, Alliantien en Oorlogs-preparatien van den Vereenigden Staat. III. Een pertinente Historie van alle Oorlogs-actien in en na den jaare 1672. in Europa voorgevallen; Mitsgaders de Burgerlijke Beroerten in de Hollandsche en Zeeusche Steeden, &c. Beschreven door Mr. Petrus Valkenier, Advoct. Met bygevoegde Authentijke Stukken.
 • Met de Grondttekeningen der voornaamste Steden en Vestingen verrykt. Uit het Fransch vertaalt door W.V.R. Naaukeurig, naar 't Oorsprongkelyke, overzien, en met eenige Byvoegzelen vermeerdert door François Halma. I. Deel.
 • Beschreibung eines kleinen regulairen sechseckichten Kriegs-Platzes von einer neuen und jetzigen gewaltsamen Angrifs mehr proportionirten Erfindung.
 • Beusekom, M.C.H.W. van
 • Warachtige Beschrijvinghe Van Alle De Belegeringhen ende Victorien, Te Water ende te Lande. Die God Almachich, tot welvaren der Vereenichde Nederlanden te wege gebracht ende gegeven heeft, Door de vvijse, voorsichtige Raden, der H.M.H. Staten Generael, Der Geunieerde Provintien. Ende d'alder Cloeckmoedichste Daden, ende Beleydingen, Des Doorluchtighen Hoochgebooren Fursts, Mavrits van Nassav, Prince van Orangien &c. Gedurende den tijdt van hare gheluckighe regeringhe. Den tweeden druck: vermeerdert met verscheyden Nassauschen Oorlochs-daden. Verciert mette Figuyren vande voornaemste Belegheringhen, ende eenighe Nassausche Graven, VVt verscheyden Schriften by een gestelt door Ian Orlers.
 • L'Homme De Guerre Ou Plan Indicatif Et Discuté Des Études Propres à le former dans l'une & l'autre classe du Service; Ouvrage Adressé A La Convention Nationale, Par Le Citoyen Dupain-Triel, ancien Ingénieur-Géographe-Militaire.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), 3e Regiment Dragonders (1843-1867), Tindal, Jhr. L.J.
 • Tome Second. Contenant La maniere de construire & de fortifier toutes sortes de Villes & de Places; selon toutes les diverses manieres qui ont esté inventées jusqu'à present par les plus Sçavants Auteurs, & les plus Fameux Ingenieurs qui ont traitté de cette Science: comme Errard, Marolois, Fritach, Stevin, Dogen, Marchi, Sardi, Deville, le Comte De Pagan & autres. Avec des Remarques sur les avantages & les desadvantages de leurs Methodes; & le Parallele de leurs Constructions avec celle de l'Auteur, & d'amples Dissertations pour & contre l'usage des Cazemates, des Fausses-brayes, & des seconds Flanes: ensemble les raisons de l'Auteur, pour les Flancs & les Cazemates de ses Places. Dediez Au Roy. Par Allain Manesson Mallet, Maistre de Mathematiques des Pages de la petite Ecurie de sa Majesté, cy-devant Ingenieur & Sergent d'Artillerie en Portugal.