• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Bartels, J.B.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), onbekend
 • Hiebendaal, C.C.
 • Jager, J.H.B.
 • Graaff, De
 • Ponstijn, J.B.
 • Eerste Deel. Beginnende met den jaare 1200 en eindigende met 1653.
 • Maniere De Fortifier De Mr. De Vauban. Où l'on voit de quelle méthode on se sert aujourd'hui en France, pour la Fortification des Places tant régulieres qu'irrégulieres; en quoi cette méthode differe des autres, &c. Avec un Traité de Geometrie qu'on a mis à la tête, pour avoir une parfaite intelligence des Fortifications. Le tout mis en ordre Par Mr. le Chevalier de Cambray.
 • Traité De La Deffense Des Places, Avec Un Memoire Contenant Plusieurs Observations Generales sur la visite des Places; Et Un Petit Dictionnaire des termes les plus en usage & les plus nécessaires pour l'intelligence de la Guerre des Siéges. Par M. Le Blond, Professeur de Mathématique des Pages de la Grande Ecurie du Roy.
 • Commentarien Ofte Memorien Van-den Nederlandtschen Staet, Handel, Oorloghen ende Gheschiedenissen van onsen tyden, etc. Mede vervattende eenige haerder Ghebueren handelinghen. Beschreven door Emanvel van Meteren. Ende By hem voor de tweede ende leste reyse over-sien, verbetert ende vermeerdert. Oock soo verre ghebrocht totten af-standt van Wapenen ende Vrede, in 't Iaer 1608.
 • Tome. [XII]
 • Lettres Militaires.
 • Tome Premier.
 • Meijer, F.W.
 • Premiere Partie.
 • [Zee-Atlas Of Water-Wereld]
 • Tome. [VIII]
 • Heinsius, D.J.
 • Lamers, G.
 • Waagen, J.
 • Fredrick Hendrick van Nassauw Prince vã Orangien zyn leven en Bedryf
 • Veertiende Deel.
 • Architectvra Militaris Nova et aucta, oder Newe vermehrte Fortification, Von Regular Vestungen, von Irregular Vestungen vnd Aussen wercken, Von praxi Offensivâ vnd Defensivâ: auff die neweste Niederländische praxin gerichtet vnd beschrieben, durch Adamvm Freitag, andere edition Verbessert. Cum privilegio
 • Oppen, W. van
 • Kurtze jedoch grund- und deutliche Anfangs-Gründe zu der Fortification, Ehemals zur Privat-Information zusammen getragen und anjetzo auf vieles Verlangen, zur Presse befördert, durch Joh: Rudolph. Fäsch. Sr. Koenigl. Maj. in P. und Churf. Durchl. zu S. Ingenieur-Major, und Mitgliede der Königl. Preus: Soc: der Wissenschaften.
 • Somers, C.J.M.
 • Erster Band.
 • Vlasblom, Gustare. W.A., infanterie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Wit, Cornelis de, artillerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Les Histoires D'Herodote. Mises En François, Par P. Dv-Ryer, de l'Academie Françoise, Conseiller, & Historiographe du Roy. Seconde Edition. Reueuë, corrigée & augmentée d'Annotations en marge.
 • Winckel, C.F., 4e Regiment Infanterie (1841-1940), Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Beijl, K. de
 • Memoires De Montecuculi Generalissime Des Troupes de L'Empereur; Ou Principes de l'Art Militaire en génèral. Divisez En Trois Livres. Traduits d'Italien en François par ***. Et Dediez à S.A.S. Monseigneur Le Prince De Conty. Avec des Figures en taille douce.
 • Duykers, H.W.
 • Tweejaerige Geschiedenissen, Voorgevallen in de Jaeren MDC LXXIV en MDC LXXV, Met byvoeging van authentijke stukken, Onpartijdiglijk beschreven Door V.T.V. Konnende dienen tot een vervolg van 't Ontroerde Nederlandt, Van de jaeren 1672 en 1673. Met kopere Platen verçiert.
 • Woerden, W.L.A.C. van
 • Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(1830-1950), onbekend
 • Oostende Vermaerde, gheweldighe, lanckduyrighe, ende Bloedighe Belegheringhe, Bestorminghe ende stoute Aenvallen: Mitsgaders De Manlijcke, Cloecke ende Dappere teghenweer ende Defensie by den Belegerden, meer dan drie volle Jaren langh Clockmoedelijcken ghedaen, inde Jaren 1601. 1602. 1603. ende 1604. Waerachtelick beschreven door Philippe Fleming, Auditeur van het Garnisoen aldaer gheweest zijnde, den tijdt van 13. Jaren, ende Secretaris vande Gouverneurs, hebbende hem ghestadich gheduyrende de Belegheringhe binnen derselver Stede ghehouden.
 • Abbildung vnd Repraesentation Der Fürstlichen Inventionen, Auffzüge, Ritter- Spiel, auch Ballet, So in des Durchleuchtigen, Hochgebornen Fürsten vnd Herren, Herren Johann Georgen, Fürsten zu Anhalt, Grafen zu Ascanien, Herrn zu Zerbst vnd Bernburg, &c. Fürstlichem Hofflager zu Dessa, Bey des auch Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten vnd Herren, Herrn Georg Rudolph Hertzogen in Schlesien, zur Liegnitz vnd zum Brieg, Mit der Durchleuchtigen Hochgebornen Fürstin vnnd Fraw, Fraw Sophia Elisabeth Hertzogin in Schlesien zur Lignitz vnd zum Brieg, u.s.w. Sambt den dazu gehörigen Cartellen, Impresen, versen, vnd Kupfferstücken.
 • Kist, J.G.
 • Fredrick Hendrick van Nassauw Prince vã Orangien zyn leven en Bedryf
 • Laman Trip, Jhr. S.
 • Bonaparte Au Caire; Ou Mémoires Sur L'Expédition De Ce Général En Egypte, Avec des détails curieux & instructifs sur cette intéressante partie du Globe, par un des savans embarqués sur la flotte Française.
 • Waardenburg, A.
 • Croiset van Uchelen, H.W.B.
 • Berckel, A.C. van
 • Tome XII.
 • Het Ontroerde Nederlandt, Door de Wapenen des Konings van Vrankryk, Dat is Een Waarachtig Verhaal Van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munsterschen Oorlogh, Tegen de Vereenigde Nederlanden, Met desselfs Binnelandtse Beroerten. Daar in naukeuriglijk, alle der zelver Voorvallen worden verhandelt. Door een Liefhebber der waarheydt, uyt eenige authentijke Stukken, Schriften, Oog-en Oor-getuygen, beschreven, en te zamen gestelt. Met verscheyde Figuren verciert.