• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Marci Zuerii Boxhornii Historia Obsidionis Bredae, Et Rerum. Anni M DC XXXVII.
 • A Treatise Of Artillery: Containing I. General Contructions of brass and iron Guns used by Sea and Land, and of their Carriages. II. General Contructions of Mortars and Howitzes, their Beds and Carriages. III. The Dimensions of all other Kinds of Carriages used in the Artillery. IV. The Exercise of the Regiment at home, and its Service abroad in a Siege or a Battle. V. Its March and Encampment; Ammunition, Stores, and Horses. VI. Lastly, the necessary Laboratory Work. To which is prefixed, A Theory of Powder applied to Fire-Arms. For the Use of the Royal Academy of Artillery. By John Muller, Professor of Artillery and Fortification.
 • Verwey
 • Neuer Cursus Mathematicus Zum Gebrauch Der Officiers von der Artillerie, Und Der Ingenieurs, Zu erst in Französischer Sprach beschrieben Von Hn. Belidor, Nunmehro aber auf hohen Befehl Des Durchlauchtig-Hochgebohrnen Fürsten und Herrn, Herrn Josephi Wenceslai, Des Heil. Röm. Reichs Fürsten von und zu Liechtenstein &c. In die Teutsche Sprache übersetzt, und mit nöthigen Zusätzen versehen Von J.Th. Bion, Dero zu Hungarn und Böheim Königlichen Majestät Hoch-Löblichen Feld-Artillerie Stuck-Junkern. Zweyte Auflage.
 • Tweede Deel.
 • Parré, J., Militaire Geneeskundige Dienst, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • grenadier (Wapen der Infanterie), Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(1830-1950)
 • Den Arbeid van Mars. Of Nieuwe Vesting-Bouw, soo wel Geregelde als Ongeregelde. In drie stukken verdeelt. Het eerste leert het bouwen van Geregelde Plaetsen, Vestingen en Buitenwerken, 't zy op het Papier, 't zy op het Veld, met de wijse van allerlei Platte-Gronden te trekken, en de beslote Steden te versterken; gesticht in Vlakten, in Dalen, op Bergen, in Moerassen; omringt van Poelen, Staende Wateren, Rivieren; of aen de Zee gelegen. Het tweede geeft verscheide Bouw-regelen om allerlei Steden te versterken, volgens Errard, Marollois, Fritach, Stevyn, Dogen, Sardy, Deville, Faber, en de Graef van Pagan, en maekt vergelijkking tusschen hare Bouwingen, en die des Autheurs. Het laetste toont de stoffen dienende tot het opwerpen van Wallen, Borstweringen, en Hoornwerken: verklaert de middelen om die te verdedigen; geeft de stijl Om Belegering te leggen, Steden te beschieten, Afsnijdingen te maken, tot den Storm aen te vallen; en handelt om een Leger te schikken, met Nieuwe Bestieringen te oeffenen. Door Allain Manesson Mallet, van Parijs, Veld en Legermeter des Konings van Portugael, genoemt Sergeant Major van 't Geschut in de Provintie Alentejo. Uit het Frans vertaelt.
 • Memoires De Frederic Henri Prince D'Orange. Qui contiennent ses Expéditions Militaires depuis 1621. jusquà l'Année 1646. Enrichis du Portrait du Prince et de Figures representant ses Actions les plus Memorables Déssinées et Gravées par Bernard Picart.
 • Tome Premier.
 • De Thien Eerste Boecken Der Neder-Landtsche Oorloghe. In't Latijn beschreven door den Eerweerd. P. Famianus Strada, Priester der Societeyt Iesv. Ende Verduytscht door Gvilliam Van Aelst, Gheboortigh van Antwerpen. Den Eersten Drvck.
 • Storm van 's-Gravensande, Jhr. C.M.
 • Num. 17. Reglement En Generaele Ordres Voor De Regimenten Infanterie Van Den Staat.
 • Met de Grondttekeningen der voornaamste Steden en Vestingen verrykt. Uit het Fransch vertaalt door W.V.R. Naaukeurig, naar 't Oorsprongkelyke, overzien, en met eenige Byvoegzelen vermeerdert door François Halma. I. Deel.
 • Morbotter, C.F.
 • Zee, Tj. van der
 • La Forge De Vulcain, Ou L'Appareil Des Machines de Guerre. Traité Curieux, Dans lequel on fait voir comme en racourci quels sont les Instrumens Militaires, leur forme, leur matiere, & leur composition; Leur fin, leur appareil, & leur execution; les effets surprenans qu'ils produisent; & generalement tout ce qui peut servir à leur perfection. Par le Chevalier de Saint Julien.
 • Paré, A.C.P.
 • IV. Stück. von J.G. Tielke, Churfürstl. Sächs. Artillerie-Hauptmann.
 • Hasselt, luitenant-kolonel Van
 • Niermans, E.J.
 • Elémens De Fortification, Renfermant ce qu'il étoit nécessaire de conserver des ouvrages de Le Blond, de Deidier et autres auteurs: on y a joint l'examen raisonné des principes sur l'art des fortifications du maréchal de Vauban, de Saxe, de Cormontagne, de Robins, de Cugnot, de Tielke, de Landsberghen, de Trincano, de Fallois, de Rosard, de Coehorn, de Montalembert, et de plusieurs autres ingénieurs, anciens et modernes, françois et étrangers: Suivis D'un Dictionnaire militaire, où l'on trouvera des définitions et des renseignements qui n'existent dans aucun ouvrage; Et D'une explication raisonnée de trente belles Planches, dont les dix-huit dernieres contiennent beaucoup de détails neufs ou très peu connus sur les fortifications permanentes ou provisionnelles. Par A.P. Julienne Belair, général de division. Seconde Edition.
 • Voigts-Rhetz, von, infanterie, 5. Armeekorps
 • Borrius-Broek, Mevrouw
 • Best, J.J.
 • L'Erudition Universelle Militaire, Ou Analyse Abrégée De Toutes Les Sciences Et Parties Militaires. Par Jean Henri Baron Ecker d'Eckhoff.
 • Jong, Dr. B.H. de
 • Willem III, Z.M. Koning
 • Spiegel van Staat Des Vereenigde Nederlands. Waar in De Macht en 't Vry Bestier, Van yder der Zeven Verbonde Provincien en haar byzondere Steeden, Zo in Rechten als Regeeringen werd ontvouwd. Aanwyzende Aan, de In, en Uytheemschen, alle de Hooge en Lage Rechtbanken, Collegien en Ampten, dewelke in de zelve, tot dienst van den Staat, en het Recht, zyn ingesteld. Hoe, wanneer en waar, voor de zelve yets te verrichten is. Door Mr: Romyn De Hooghe. Eerste Deel.
 • Leeuwen, J.J. van
 • Hollandtse Mercurius; Vervatende De gedenckwaerdigste Voorvallen In Europa. In 't Iaer 1660. Elfde Deel.
 • Kroon, D.J.A. van der
 • onbekend, Militaire Geneeskundige Dienst
 • Tome. [VIII]
 • Tegenwoordige Staat Der Vereenigde Nederlanden; Een En Twintigste Deel; Vervattende het vervolg der Beschryving van Stad En Lande.
 • Biesen, J.A. van
 • De Geuzen, Vaderlandsch Dichtstuk. I Deel
 • Herstelde Leeuw, Of Discours, Over 't gepasseerde in de Vereenighde Nederlanden, In't Iaer 1650, ende 1651. Door L.V.A.
 • Oeuvres De M. De Vauban, Marechal De France, & Directeur General Des Fortifications du Royaume. Tome Premier. Contenant L'Attaque Des Places.
 • Akker, E.H. van den
 • Supplement A L'Histoire De Polybe. Avec Le Commentaire Militaire De Monsieur Le Chevalier De Folard, Contenant Les Nouvelles Découvertes sur la Guerre, par le même; Lettre Critique d'un Officier Hollandois; & Sentimens D'Un Homme De Guerre sur le systême Militaire du Chevalier de Folard. Avec Les Reponses A Ses Critiques.
 • Het Ontroerde Nederlandt, Door de Wapenen des Konings van Vrankryk, Dat is Een Waarachtig Verhaal Van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munsterschen Oorlogh, Tegen de Vereenigde Nederlanden, Met desselfs Binnelandtse Beroerten. Daar in naukeuriglijk, alle der zelver Voorvallen worden verhandelt. Door een Liefhebber der waarheydt, uyt eenige authentijke Stukken, Schriften, Oog-en Oor-getuygen, beschreven, en te zamen gestelt. Met verscheyde Figuren verciert.
 • Govers, J.
 • Adams, K.J.